Laboratoorium

Regionaalhaigla laboratooriumi missioon on teha kvaliteetseid laboriuuringuid, et aidata haigusi avastada ja ravida.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboratoorium on üks suuremaid haiglalaboreid Eestis. Labor teostab uuringuid laborimeditsiini kõigis põhivaldkondades. 2019. aastal tehti üle 3,3 miljoni uuringu. 
Keskuses on 6 osakonda:

  • kliinilise keemia ja hematoloogia osakond (koosseisu kuuluvad kliinilise keemia, hematoloogia ja automaatliini laborid ning Rapla ja Hiiumaa haigla labor)
  • kliinilise immunoloogia osakond (koosseisu kuulub tüviraku labor)
  • mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika osakond (koosseisu kuulub ka mükobakterioloogia labor)
  • verepank
  • preanalüütika osakond
  • mõõtelabor (tegeleb kiirgustöötajate isikudooside mõõtmisega Regionaalhaiglas)

Regionaalhaigla labor on akrediteeritud alates 2010. aastast vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2012 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded“. Meil on suurim valik kasvajamarkerite, spetsiifiliste hüübimisfaktorite ja luu ainevahetuse uuringuid. Põhja-Eesti haiglalaboritest uurime ainsana hematoloogilistel haigetel rakupinnaantigeene, teostame raskemetallide, trombotsüütide funktsiooni ja tuberkuloosiuuringuid, kogume ja säilitame perifeerse vere tüvirakke. Alkoholi surrogaatide uurimiseks plaanilise töö välisel ajal on sisse seatud koduvalve süsteem.
Haiglas on kasutusel laboriuuringute elektrooniline tellimine. 2014. aastal võtsime esimesena Baltimaades kasutusele preanalüütika mooduliga kliinilise keemia ja immunoloogiliste uuringute automaatliini ning 2018 a esimesena Eestis hematoloogia automaatliini. 
Labori peamised teadustööd on olnud seotud hematoloogiliste referentsväärtuste, multi-ravimresistentse tuberkuloosi, uute antikoagulantide uuringute ja kvaliteediindikaatoritega meditsiinilaboris. Me juhendame Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütika üliõpilasi, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia üliõpilasi, Tartu Ülikooli laborimeditsiini jt erialade residente ning biomeditsiini praktikante.
Oleme teinud rahvusvahelist koostööd peamiselt Põhja- ja Baltimaade laborite ja organisatsioonidega. Voolutsütomeetria labor osaleb Põhjamaade Pediaatrilise Hematoloogia ja Onkoloogia Ühingu (NOPHO projekt) töös. Osalesime kaksikkeskuse projektis Helsingi Ülikooli keskhaiglaga (HUS) veritsushaiguste diagnostika arendamiseks. Meie juures on käinud õppimas üliõpilased ja kolleegid Leedust, Soomest,  Itaaliast, Austriast, Tadžikistanist ja Kasahstanist.
Soovime olla kolleegidele hea partner haiguste avastamisel ja ravimisel ning koolitus- ja teadustöös.

Marge Kütt
labori juhataja
tel 617 1392
marge.kytt@regionaalhaigla.ee
Angelika Skaldina
sekretär
tel 617 2150