Verepank

Regionaalhaigla verepank on Eesti suurim raviasutuse koosseisu kuuluv vereteenistusüksus.


Regionaalhaigla patsientidele kantakse üle ligikaudu pool Regionaalhaigla verekeskuses toodetud erütrotsüütide suspensioonist, 20% värskelt külmutatud plasmast ja umbes 70% trombotsüütidest.
Verepank tegeleb verepreparaatide tellimise, säilitamise, ülekandeks ettevalmistamise ja osakondadele väljastamisega. Samuti teostame immunohematoloogilisi uuringuid, jälgime verepreparaatide liikumist ja transfusioonravi ning koolitame ja nõustame personali. Verepank töötab ööpäev ringi.

Regionaalhaigla verepank automatiseeris esimesena Eestis immunohematoloogilised uuringud, mis vähendab inimliku eksimise võimalust ja suurendab vereülekannete turvalisust.

Esimesena Eestis valideerisime ja võtsime kasutusele verekomponentide andmestikupõhise sobivuskontrolli (VASK). Verepank on nüüdisaegselt varustatud ja kindlalt väljakujunenud töökorraldusega üksus. Haiglale on loodud tingimused kvaliteetsete verekomponentide ülekandeks, et tagada patsiendile ohutu vereülekanne.

Verepank
Riin Kullaste
Vanemarsti k.t.
tel. 617 2038