Kliiniline keemia ja hematoloogia

Osakonna koosseisu kuuluvad kliinilise keemia, hematoloogia ja automaatliini laborid, mis töötavad 24/7.

Automaatliini laboris teostatakse suures valikus üldbiokeemilisi, südame- ja kasvajamarkerite, hormoonide, ravimite ja sagedasemaid hüübimisuuringuid.

Kliinilise keemia laboris tehakse happe-aluse tasakaalu, osmolaalsuse, porfüüriate ja elektroforeetilisi uuringuid. Alkoholi surrogaatide määramiseks Tallinna haiglatele on sisse seatud laborandi koduvalve. Ainsana Eestis teostame raskemetallide, luu ainevahetuse ning hemoglobinopaatiate uuringuid.

Hematoloogia labor teostab hematoloogilisi, kehavedelike ja spetsiifilisi hüübimisuuringuid. Teostatakse vere morfoloogilisi uuringuid hematoloogilistele jt patsientidele, uriini-, faecese-, liikvori-, pleura-, perikardi-, kõhuõõne-, peritoneaaldialüüsi ja liigesevedeliku uuringuid. 

Hüübimisuuringute menüü on kõige ulatuslikum Eestis.

 

Ööpäevaringselt on võimalik teostada antiagregant- ja antikoagulantravi monitooringut,  kasutusel on skriiningtest hepariinist indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) diferentsiaaldiagnostikaks.

Esimesena Eestis juurutasime tromboelastomeetrilised uuringud perioperatiivsete verejooksude diagnostikas. Oleme kasutusele võtnud vere äigepreparaadi mikroskopeerimise rahvusvahelised kriteeriumid. Anname nõu uuringute tellimisel ja tulemuste tõlgendamisel, oleme tihedas koostöös Regionaalhaigla hemofiilia ja tromboosiravi kabineti personaliga. Labor osales Maailma Hemofiilia Föderatsiooni hemofiilia ravi kaksikkeskuse programmis koos Helsingi Ülikooli keskhaiglaga.

Peamised teadustööd on tehtud agregomeetria ja hemoglobinopaatiate sõeluuringute vallas.

Kliiniline keemia
Dr Galina Zemtsovskaja
Vanemarst
tel 617 1661

Hematoloogia
Dr Marika Pikta
Vanemarst
tel 617 1764