Kliiniline immunoloogia

Kliinilise immunoloogia osakond moodustati 2003. aastal. Osakonnas töötavad laboriarstid, laborispetsialistid, bioanalüütik, laborandid ja abipersonal. Laboratoorsete uuringute valdkonnad: rakulise immuunsuse, autoimmuunsuse ning allergiauuringud, samuti nakkushaiguste seroloogilised ja voolutsütomeetrilised uuringud. 

Lisaks tavapärastele allergiauuringutele määrame järjest täienevas valikus allergeenide molekulaarseid komponente.

Autoimmuunhaiguste diagnostikas teostame nii skriiningteste kui erinevaid autoantikehade täpsustavaid paneelteste ja kvantitatiivseid uuringuid. Määrame ka neuroloogilise paraneoplastilise sündroomi ning autoimmuunse entsefaliidi autoantikehi.  
Meil on hea valik mittetreponemaalseid ja treponamaalseid skriining- ja kinnitavaid teste süüfilise diagnostikaks. Teostame ainsana Põhja-Eestis voolutsütomeetrilisi uuringuid hematopatoloogiliste haiguste ehk leukeemia, lümfoomi  ja müeloomi ning müelodüsplastilise sündroomi  korral ning CD34+tüvirakke autoloogse tüviraku transplantatsiooni protseduuri tarvis.

2006. aastal loodi osakonna koosseisus tüviraku labor. Tüviraku labor valmistab ette ja säilitab autoloogse perifeerse vere preparaate autoloogseks siirdamiseks.

Laboriarstid ja -spetsialistid annavad kirjalikke kommenteere laboritulemustele, nõustavad raviarste uuringute tellimisel ja tulemuste tõlgendamisel ning osalevad residentide, TTÜ üliõpilaste ning raviarstide koolitamises. Voolutsütomeetria spetsialist osaleb Eesti koordinaatorina Põhjamaade NOPHO projektis.

Ilse Rinne, vanemarst

tel 617 1140
Ilse.Rinne@regionaalhaigla.ee