Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku polikliiniku lastepsühhiaatria

Psühhiaatriakliinikus ravitakse noorukeid vanuses 14 aastat ja 6 kuud kuni 17 aastat ja 6 kuud. 

Esmalt tuleks vaimse tervise probleemidega pöörduda perearsti poole. Perearstid ja vaimse tervise õed saavad ja oskavad lapsi ja nende peresid aidata, kui laste- ja noorukitepsühhiaatrite juurde on pikad järjekorrad. Mitmes Eesti perearstikeskuses töötab perearsti kõrval vaimse tervise õde, kelle pädevuses on lisaks täiskasvanutele laste vaimse tervise muredega tegeleda. Perearstidel on sageli väga head teadmised ja oskused laste vaimse tervise teemadega tegelemiseks.  

Laste- ja noorukitepsühhiaatria vastuvõtule suunamisel palume kasutada ainult e-konsultatsiooni alates 1. juunist 2021. Lastepsühhiaatria e-konsultatsiooni juhend on avaldatud haigekassa veebilehel Lastepsühhiaatria e-konsultatsioonis ravimeeskonna kaasamise ja raviarve esitamise protsess (docx 59KB) 

Saatekirjata erialal vaimse tervise abi saamiseks pöörduv patisent registreeritakse esmalt alati vaimse tervise õe vastuvõtule. Õde saab korraldada patsiendi edasist raviteekonda vajaduse põhiselt, kaasates asjakohaseid spetsialiste (nn ravimeeskonda) ja/või suunates vajadusel lastepsühhiaatrile. 

Perearst saab vormistada laste- ja noorukitepsühhiaatrile e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi vahendusel. Edasi on kaks võimalust: 

  1. Psühhiaater koostab vastuse ja perearst jätkab patsiendi ravi vastavalt erialaarsti või ravimeeskonna suunistele. 
  2. Keerulisematel juhtudel psühhiaater võtab patsiendi üle ja ravi jätkub ravimeeskonna koostatud raviplaaniga psühhiaatri juures.  

Esmasel pöördumisel peavad kaasas olema järgmised dokumendid:

  • lapse/nooruki isikut tõendav dokument, 
  • sotsiaalsete ja akadeemiliste oskuste osas uuringute tulemused, konsultatsiooni otsused või iseloomustused.  

Täiendav info 

Õpiraskuste ilmnemisel (spetsiifilised õpiraskused, koolitõrge) on soovitav pöörduda Rajaleidaja keskuse või Tallinna Õppenõustamiskeskuse (TÕNK) poole. Sotsiaalsete probleemide (käitumis-, pereprobleemid) puhul on soovitav pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole.