Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku polikliiniku lastepsühhiaatria

Psühhiaatriakliinikus ravitakse noorukeid vanuses 14 aastat ja 6 kuud kuni 17 aastat ja 6 kuud.
Alates veebruarist pakutakse Regionaalhaiglas lastele vaid haiglaravi ning polikliinikus vastuvõtte ei toimu. 

Palume pöörduda teiste laste ja noorukite ambulatoorset vastuvõttu tegevate tervishoiuasutuste poole. Noorukid saavad abi Lastehaigla Vaimse Tervise Keskusest. Esmalt tuleks vaimse tervise probleemidega pöörduda perearsti poole. Perearstid ja vaimse tervise õed saavad ja oskavad lapsi ja nende peresid aidata, kui laste- ja noorukitepsühhiaatrite juurde on pikad järjekorrad. Mitmes Eesti perearstikeskuses töötab perearsti kõrval vaimse tervise õde, kelle pädevuses on lisaks täiskasvanutele laste vaimse tervise muredega tegeleda. Perearstidel on sageli väga head teadmised ja oskused laste vaimse tervise teemadega tegelemiseks.  

Täiendav info 

Õpiraskuste ilmnemisel (spetsiifilised õpiraskused, koolitõrge) on soovitav pöörduda Rajaleidaja keskuse või Tallinna Õppenõustamiskeskuse (TÕNK) poole. Sotsiaalsete probleemide (käitumis-, pereprobleemid) puhul on soovitav pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole.