Infektsioonitalitus

Hospitaalinfektsioonid on tänapäeva meditsiinis oluline probleem. Infektsioonide tekkepõhjustena võib välja tuua langenud immuunsusega patsientide arvu kasvu, invasiivsete diagnostika- ja ravimeetodite kasutuselevõtu, antibiootikumide laialdase kasutuse ja sellest tuleneva mikroobide resistentsuse leviku. 2002. aastal loodi kvaliteediteenistuse koosseisus infektsioonikontrolli talitus. Talituse tegevuse põhieesmärk on vähendada hospitaalinfektsioonide tekkeriske ning luua seeläbi patsientidele ja töötajatele ohutum ravi- ja töökeskkond.

Igapäevased põhitegevused:

  • registreerida hospitaalinfektsioonid ja analüüsida andmeid
  • koostöös mikrobioloogia laboriga seirata resistentseid mikroobe ja puhanguid
  • kujundada antibiootikumipoliitikat, jälgida ja analüüsida antibiootikumide kasutust ning koostöös haiglaapteegiga nõustada antibakteriaalset ravi
  • töötada välja hügieeninõuded ja kontrollida nende täitmist regulaarselt
  • nõustada personali nakkuste leviku vältimiseks
  • koostöös tööohutuse talitusega registreerida lõike- ja torkevigastustega seotud kokkupuutejuhtumid
  • teostada töötajate tervise kaitseks vajalikke immuniseerimisi
  • koostöös koolitustalitusega koolitada personali infektsioonikontrolli teemadel
  • konsulteerida teiste erialade arste infektsioonhaiguste suhtes

Talituses töötab 3 arsti ja 5 õde.