Visiidi- ja voodipäevatasu

Visiiditasu

Visiiditasu on patsiendi omaosalustasu eriarsti vastuvõtule pöördumisel.

Ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu on 5 eurot, sh erakorralise meditsiini osakonnas osutatud abi eest. 

Visiiditasu võetakse nimetatud määras üks kord ühe haigusjuhu kohta kolme kuu jooksul.

Visiiditasu ei võeta:

 • rasedatelt
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • Regionaalhaigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt
 • teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames
 • ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt
 • tuberkuloosihaigetelt ja nende kontaktsetelt tuberkuloosipolikliinikus
 • tahtest olenematul visiidil psühhiaatriakliinikus
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus

Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, siis visiiditasu sisaldub selles hinnas.

 

Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on patsiendi omaosalustasu haiglas viibimise eest alates esimesest voodipäevast.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele (vastu võetud 19.06.2002) ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu otsusele (28.02.2017) on kehtestatud voodipäevatasuks 2.50 eurot.

Voodipäevatasu 2.50 eurot tuleb tasuda haiglast väljakirjutamisel iga haiglas ravil viibitud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest. Voodipäevatasu saab maksta osakonna sekretärile, lisaks ka polikliinikute registratuurides ja nädalavahetusel välja kirjutades haigla infos. Tasuda saab sularahas või kaardimaksega.

Erandkorras on võimalik saada osakonna sekretärilt kaasa arve, mis tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks. NB! Makse saajaks on Rahandusministeerium, arvelduskontod ja viitenumbri leiate arvelt (arve tasumisel tuleb kindlasti märkida viitenumber).

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravil viibimise aja eest 
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • hemodialüüsiosakonnas dialüüsipatsientidelt
 • ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt
 • tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus 
 • surmaga lõppenud haigusjuhtudel

 

Palun võtke ühendust registratuur@regionaalhaigla.ee, kui

 • Teil on küsimusi omaosalustasu arvete kohta (visiidi- ja voodipäevatasu).
 • Teile pole väljastatud või Te pole kätte saanud voodipäevatasu arvet haiglas viibimise eest.
 • Te soovite kordusarvet.