Kaitsemaski kandmine on haiglaruumides kohustuslik.

Regionaalhaiglas kehtib patsientide külastuskeeld.

Kui Teil on viirusinfektsiooninähud, teadaolev kontakt COVID-19 haigega või olete viimase 14 päeva jooksul reisinud kõrge riskiga välisriiki (vaata siit), siis palume teiste patsientide ja haiglatöötajate nakkusohutuse tagamiseks vastuvõtule mitte tulla. Vastuvõtuaega saate muuta helistades 617 1049 või kirjutades registratuur@regionaalhaigla.ee.

Regionaalhaigla tänab kõiki oma patsiente mõistva suhtumise eest olukorras, kus tervishoiukriisis oleme pidanud edasi lükkama teie haiglaravi vajavaid plaanilisi uuringuid, tegema muutusi raviplaanides, muutma vastuvõtuaegu või jätma ootele plaaniliste kirurgilise ravi. Teame, et tänane olukord toob kaasa ebamugavusi, mida püüame maksimaalselt vältida. Palume ka meie patsientide tööandjatel tulla vastu oma inimestele, kui nad oma planeeritud arstivisiidi aega haigla palvel ootamatult muudavad ning selle tõttu vajavad ka tööandjate paindlikkust.

Erakorralise ja aegkriitilise ravi tagamine kõigile, nii koroonaviirusega nakatunutele kui ka kõigi teiste probleemidega patsientidele, on meie prioriteet, selle tagamiseks pingutab ühiselt kogu Regionaalhaigla.
 
 

ennetus


 

 

 

 

 

 

 

 

Visiidi- ja voodipäevatasu

Visiiditasu

Visiiditasu on patsiendi omaosalustasu eriarsti vastuvõtule pöördumisel.

Ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu on 5 eurot, sh erakorralise meditsiini osakonnas osutatud abi eest. 

Visiiditasu võetakse nimetatud määras üks kord ühe haigusjuhu kohta kolme kuu jooksul.

Visiiditasu ei võeta:

 • rasedatelt
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • Regionaalhaigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt
 • teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames
 • ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt
 • tuberkuloosihaigetelt ja nende kontaktsetelt tuberkuloosipolikliinikus
 • tahtest olenematul visiidil psühhiaatriakliinikus
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus. 

Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, siis visiiditasu sisaldub selles hinnas.

 

Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on patsiendi omaosalustasu haiglas viibimise eest alates esimesest voodipäevast.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele (vastu võetud 19.06.2002) ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu otsusele (28.02.2017) on kehtestatud voodipäevatasuks 2.50 eurot.

Voodipäevatasu 2.50 eurot tuleb tasuda haiglast väljakirjutamisel iga haiglas ravil viibitud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

Voodipäevatasu saab maksta osakonna sekretärile, lisaks ka polikliinikute registratuurides ja nädalavahetusel välja kirjutades haigla infos. Tasuda saab sularahas või kaardimaksega. Erandkorras on võimalik saada osakonna sekretärilt kaasa arve, mis tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks.

NB! Makse saajaks on Rahandusministeerium, arvelduskontod ja viitenumbri leiate arvelt (arve tasumisel tuleb kindlasti märkida viitenumber).

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravil viibimise aja eest 
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • hemodialüüsiosakonnas dialüüsipatsientidelt
 • ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt
 • tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus. 
 • surmaga lõppenud haigusjuhtudel

 

Palun võtke ühendust registratuur@regionaalhaigla.ee, kui

 • Teil on küsimusi omaosalustasu arvete kohta (visiidi- ja voodipäevatasu).
 • Teile pole väljastatud või Te pole kätte saanud voodipäevatasu arvet haiglas viibimise eest.
 • Te soovite kordusarvet.