Y-korpus

Alates 6. märtsist on avatud Regionaalhaigla uus Y-korpus, kus asuvad onkoloogia – ja hematoloogiakliiniku päevaravi ja palatiosakond ning hematoloogiakeskuse palatiosakond.
Keemiaravi päevaravi osakonna leiate esimeselt korruselt ja statsionaarse ehk palatiosakonna kolmandalt korruselt.
Hematoloogia palatiosakond on teisel korrusel.
Kuna uus Y-korpus on alles avatud, vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Kui teil on täpsustavaid küsimusi, võtke palun ühendust Regionaalhaigla infotelefonil 6171300.

Keemiaravi keskus

Oleme suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud keskus Eestis.

Vähiravi kohta lugege lähemalt Regionaalhaigla interdistsiplinaarse vähiravikeskuse kodulehelt.

 

Regionaalhaigla keemiaravi keskus on suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud vähiravi keskus Eestis. Siia on koondatud kõik, mida vajatakse vähktõve ravis – oma ala tippspetsialistid ja aastakümnete pikkune kogemus. Keemiaravi keskus on loodud tunnustatud Eesti Onkoloogiakeskuse baasil, kus esimesed vähihaiged said keemiaravi juba 1960-ndatel. Oma erialale pühendunud meeskond on koos loonud tänapäevase ja patsiendikeskse ravikeskuse.

Regionaalhaigla keemiaravi keskus tegeleb kõrgetasemelise pahaloomuliste kasvajate personaliseeritud tsütostaatilise, bioloogilise, hormoon- ja immuunraviga.

Eriala kiire areng on kaasa toonud pideva ravimahtude kasvu: 2020. aastal on meie haiglas keemiaravi keskuses ravi saanud patsientide arv üle 4000 ning läbiviidud ravikuure üle 13 000. Keemiaravi arstid tegid 2020. aastal kokku üle 21 000 ambulatoorse vastuvõtu ning keemiaraviga tegelevate õdede iseseisvaid vastuvõttusid ja patsientide nõustamisi oli 2020. aastal ligi 2400.

Kõik keskuse arstid osalevad multidistsiplinaarsete paikmepõhiste konsiiliumite ja töögruppide töös. Ühiskonsiiliumid toimuvad ka koos uroloogidega  Lääne-Tallinna Keskhaiglast. 2014. aastast sai alguse koostöö Pärnu Haiglaga, kus toimuvad keemiaravi arsti vastuvõtud ning on olemas kõik tingimused ambulatoorse keemiaravi läbi viimiseks Pärnu linna ja maakonna patsientidele. Pärnu Haiglas keemiaravi saavate patsientide arv on aastast aastasse järjest suurenenud.  

Regionaalhaiglas on alates 2011. aastast tagatud ööpäevaringne onkoloogi valve, et keemiaraviga seotud terviseprobleemidega patsiendid saaksid võimalikult kiiret ja professionaalset abi.

Keemiaravi keskuse koosseisu kuuluvad

  • päevaravi osakond
  • keemiaravi osakond

Individualiseeritud ravi

Keemiaravi keskuse vähiravi on individualiseeritud vastavalt kasvaja spetsiifilisele alavormile, patsiendi isikupärale ja soovidele ning kaasuvatele haigustele.

Keskuses teeme kasvajavastast süsteemravi kõikidele vähipaikmetele, sh ravime harvaesinevaid kasvajaid.

Meie arstide erialaline kitsam spetsialiseerumine ja rahvusvaheline ravikogemus tagab patsientidele tipptasemel ravi. Patsientide ravis osalevad aktiivselt keskuse eriväljaõppega ja kogemustega õed, kes nõustavad haigeid ja nende lähedasi kogu ravi vältel. 80% tänapäevasest keemiaravist toimub ambulatoorselt ning kodus ravi saavate patsientide jälgimiseks ja nõustamiseks on sisse viidud õdede telefonikonsultatsioonid. Keskus teeb tihedat koostööd Mustamäe meditsiinilinnaku kõigi kliinikutega. Meil töötab meeskond, kes on vajaduse korral toeks ka patsiendi lähedastele.

Kõik keskuses töötavad arstid kuuluvad erinevate kasvajapaikmete multimodaalsete konsiiliumide ja töörühmade koosseisu. Näiteks alustasime koostöös kirurgiakliinikuga esimestena Baltikumis HIPEC-ravi – see on kõhuõõnes levinud vähktõve parima ravitulemuse saavutamiseks tehtav kõhuõõnesisene kuumutatud keemiaravi. Koostöös hematoloogiakeskusega oleme Eestis ainuke keskus, kes teeb munandivähiga patsientidele  intensiivkeemiaravi koos perifeerse vere tüvirakkude siirdamisega.

Keskust on rahvusvaheliselt tunnustatud eduka tegevuse eest rahvusvahelistes ravimi- ja teadusuuringutes. 2013. aastal liitusime Euroopa Vähiuuringute ja Ravi Keskuse seedetrakti töögrupiga. Keemiaravikeskus on kõrgelt hinnatud õppebaas residentide koolitamisel. Peame oluliseks regulaarseid osalemisi rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel, kus õppimise kõrval jagame ettekannete kaudu ka oma ravikogemusi.

Mugav ja tänapäevane ravikeskkond

2011. aastal toodi keemiaravi osakond koos kiiritusravi osakonnaga moodsasse Mustamäe meditsiinilinnakusse. Patsientidele oleme loonud mugava ja tänapäevase ravikeskkonna. Esimesel korrusel paikneb uus 24-kohaline päevaraviüksus, mille hulka kuulub ka kuue voodiga päevastatsionaar. 2011. aastal täielikult renoveeritud 25-kohaline statsionaarne osakond asub 12. korrusel. Osakonna koosseisus on ka kuus kõige vajalikuga ja mugavalt sisustatud üksikpalatit.

Tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus

Alates 2008. aastast töötab koos keemiaravi keskusega tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus, mis koos spetsiaalsete IT-lahendustega tagab kõrgetasemelise ravikvaliteedi ja patsiendi ohutuse.

Meie koostööpartnerid

Keemiaravi keskuses peetakse oluliseks järjepidevat koolitamist ning osalemist rahvusvahelistes kliinilistes- ja teadusuuringutes. Iga aastaselt on ilmunud erinevad publikatsioonid rahvusvaheliselt tunnustatud erialakirjanduses. Rahvusvaheline koostöö on tunnustuseks keemiaravi keskuse kui ka kogu haigla tipp-kvaliteetsele tööle. Keemiaravi keskuse arstid teevad koostööd EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögruppidega, lisaks ETOP-ga (European Thoracic Oncology Platform).

  • Tallinna Tehnikaülikool www.ttu.ee
  • Tartu Ülikool www.ut.ee
  • EORTC GI Task Force
  • ESMO ( European Society for Medical Oncology)
  • EORTC (koostöö seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögrupiga)
  • ETOP (European Thoracic Oncology Platform)

Keemiaravi keskus

Viktoria Jallai

sekretär

617 2438

Valeria Volovik

Valeria Volovik

õendusjuht

617 2314

Patsiendid tunnustavad meid

Soovin tänada Regionaalhaigla töötajaid toetuse eest minu abikaasa haiguse ajal. Tänan keemiaravi osakonna personali ning arste dr Mari Kangerit, dr Kersti Oselini ja dr Regina Rooneeme; keemiaravi päevaravi osakonna sekretäri; EMO arste dr Kristina Korjust ja Ragne Olet kiire abi eest; ESO personali; kiiritusravi protseduuride osakonna töötajaid ja dr Darja Altuhhovat; diabeediõde Tatjana Kalininat; III ortopeedia õendusjuhti Kristiina Sarnetit; palliatiivravi talituse juhatajat Helen Alaveret ja sotsiaaltöötaja Kristi Lukseppa; I järelravi osakonna personali, õendusjuht Katrin Olo-Laansood ja õde Gerly Vatsarit. Minu lugupidamine ja piiritu tänu teile.

Rita

Tänan südamest dr. Herki Kaljusmaad ja keemiaravi päevastatsionaari 2.palati meeldivaid õdesid mulle teostatud tulemusliku ravi eest.

Helve Lees

Kirjutan Teile, kuna usun, et iga positiivne kogemus on ära märkimist väärt. Tahaksin tänada päevaravi toimekat meeskonda, kes vaatamata keerulisele igapäevatööle, mis on kindlasti emotsionaalselt väga raske, suudavad vähemalt mind panna tundma ennast heas mõttes oodatuna, nagu oleksid taas vanade sõpradega koos. Esimesest päevast peale olen saanud super sooja kohtlemise osaks, ei puudu sealt ka huumor, mida ilmselt mõistavad vaid need inimesed, kes seal viibivad. Kes rohkem, kes vähem. Eriline tänu läheb Edale, kes juba loeb mõtteidki, kuidas patsiendi olemine võimalikult mugavaks muuta. Kes soovib patja, kes tekki, kes mõlemat... Soovin Teile jõudu ja rõõmsat meelt saabuvaks kevadeks. Olge ikka sama toredad, kui siiani.

Sigrid

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI