Keemiaravi keskus

Vähiravi kohta lugege lähemalt Regionaalhaigla interdistsiplinaarse vähiravikeskuse kodulehelt.

 

Regionaalhaigla keemiaravi keskus on suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud vähiravi keskus Eestis. Siia on koondatud kõik, mida vajatakse vähktõve ravis – oma ala tippspetsialistid ja aastakümnete pikkune kogemus. Keemiaravi keskus on loodud tunnustatud Eesti Onkoloogiakeskuse baasil, kus esimesed vähihaiged said keemiaravi juba 1960-ndatel. Oma erialale pühendunud meeskond on koos loonud tänapäevase ja patsiendikeskse ravikeskuse.

Regionaalhaigla keemiaravi keskus tegeleb kõrgetasemelise pahaloomuliste kasvajate personaliseeritud tsütostaatilise, bioloogilise, hormoon- ja immuunraviga.

Eriala kiire areng on kaasa toonud pideva ravimahtude kasvu: 2016 aastal on meie haiglas, keemiaravi keskuses, ravi saanud patsientide arv üle 2700 ning läbiviidud ravikuure üle 13 000. Keskuses töötab 9 arsti, 26 õde ning 17 hooldajat, 3 sekretäri ning 1 assistent. Keemiaravi arstid tegid 2016 aastal kokku üle 17 000 ambulatoorse vastuvõtu ning keemiaraviga tegelevate õdede iseseisvaid vastuvõttusid ja patsientide nõustamisi oli 2016 aastal ligi 1000.

Kõik keskuse arstid osalevad multidistsiplinaarsete paikmepõhiste konsiiliumite ja töögruppide töös. Ühiskonsiiliumid toimuvad ka koos uroloogidega  Lääne-Tallinna Keskhaiglast.  2014 aastast sai alguse koostöö Pärnu Haiglaga, kus toimuvad keemiaravi arsti vastuvõtud ning on olemas kõik tingimused  ambulatoorse keemiaravi läbi viimiseks Pärnu linna ja maakonna patsientidele. Pärnu Haiglas keemiaravi saavate patsientide arv on aastast aastasse järjest suurenenud.  

Regionaalhaiglas on alates 2011 aastast tagatud ööpäevaringne onkoloogi valve, et keemiaraviga seotud terviseprobleemidega patsiendid saaksid võimalikult kiiret ja professionaalset abi.

Keemiaravi keskuse koosseisu kuuluvad

  • päevaravi osakond
  • keemiaravi osakond

Individualiseeritud ravi

Keemiaravi keskuse  vähiravi on individualiseeritud vastavalt kasvaja spetsiifilisele alavormile, patsiendi isikupärale ja soovidele ning kaasuvatele haigustele.

Keskuses teeme kasvajavastast süsteemravi kõikidele vähipaikmetele, sh ravime harvaesinevaid kasvajaid.

Meie arstide erialaline kitsam spetsialiseerumine ja rahvusvaheline ravikogemus tagab patsientidele tipptasemel ravi. Patsientide ravis osalevad aktiivselt keskuse eriväljaõppega ja kogemustega õed, kes nõustavad haigeid ja nende lähedasi kogu ravi vältel. 80 % tänapäevasest keemiaravist toimub ambulatoorselt ning kodus ravi saavate patsientide jälgimiseks ja nõustamiseks on sisse viidud õdede telefonikonsultatsioonid. Keskus teeb tihedat koostööd Mustamäe meditsiinilinnaku kõigi kliinikutega. Meil töötab meeskond, kes on vajaduse korral toeks ka patsiendi lähedastele.

Kõik keskuses töötavad arstid kuuluvad erinevate kasvajapaikmete multimodaalsete konsiiliumide ja töörühmade koosseisu. Näiteks alustasime koostöös kirurgiakliinikuga esimestena Baltikumis HIPEC-ravi – see on kõhuõõnes levinud vähktõve parima ravitulemuse saavutamiseks tehtav kõhuõõnesisene kuumutatud keemiaravi. Koostöös hematoloogiakeskusega oleme Eestis ainuke keskus, kes teeb munandivähiga patsientidele  intensiivkeemiaravi koos perifeerse vere tüvirakkude siirdamisega.

Keskust on rahvusvaheliselt tunnustatud  eduka tegevuse eest  rahvusvahelistes ravim- ja teadusuuringutes. 2013. aastal liitusime Euroopa Vähiuuringute ja Ravi Keskuse seedetrakti töögrupiga. Keemiaravikeskus on kõrgelt hinnatud õppebaas residentide koolitamisel. Peame oluliseks regulaarseid osalemisi rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel, kus õppimise kõrval jagame ettekannete kaudu ka oma ravikogemusi.

Mugav ja tänapäevane ravikeskkond

2011. aastal toodi keemiaravi osakond koos kiiritusravi osakonnaga moodsasse Mustamäe meditsiinilinnakusse. Patsientidele oleme loonud mugava ja tänapäevase ravikeskkonna. Esimesel korrusel paikneb uus 24-kohaline päevaraviüksus, mille hulka kuulub  ka kuue voodiga päevastatsionaar. 2011. aastal täielikult renoveeritud 25-kohaline statsionaarne osakond asub 12. korrusel. Osakonna koosseisus on ka kuus kõige vajalikuga ja mugavalt sisustatud üksikpalatit.

Tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus

Alates 2008. aastast töötab koos keemiaravi keskusega tsütostaatikumide tsentraalne lahustuskeskus, mis koos spetsiaalsete IT-lahendustega tagab kõrgetasemelise ravikvaliteedi ja patsiendi ohutuse.

Meie koostööpartnerid

Keemiaravi keskuses peetakse oluliseks järjepidevat koolitamist ning osalemist rahvusvahelistes kliinilistes- ja teadusuuringutes. Iga aastaselt on ilmunud erinevad publikatsioonid rahvusvaheliselt tunnustatud erialakirjanduses. 2016 aastal oli keemiaravi keskuses avatud 15 erinevat kliinilist- ja teadusuuringut. Rahvusvaheline koostöö on tunnustuseks keemiaravi keskuse kui ka kogu haigla tipp-kvaliteetsele tööle. Keemiaravi keskuse arstid teevad koostööd EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögruppidega, lisaks ETOP-ga (European Thoracic Oncology Platform).

  • Tallinna Tehnikaülikool www.ttu.ee
  • Tartu Ülikool www.ut.ee
  • EORTC GI Task Force
  • ESMO ( European Society for Medical Oncology)
  • EORTC (koostöö seedetrakti, kopsuvähi ning melanoomi töögrupiga)
  • ETOP (European Thoracic Oncology Platform)

Oleme suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud keskus Eestis.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla keemiaravi keskuse juhataja

Keemiaravikeskus

Ia Luik

sekretär

617 2438

Elina Reva

Elina Reva

õendusjuht

617 2378

Patsiendid tunnustavad meid

Soovin tänada Regionaalhaigla töötajaid toetuse eest minu abikaasa haiguse ajal. Tänan keemiaravi osakonna personali ning arste dr Mari Kangerit, dr Kersti Oselini ja dr Regina Rooneeme; keemiaravi päevaravi osakonna sekretäri; EMO arste dr Kristina Korjust ja Ragne Olet kiire abi eest; ESO personali; kiiritusravi protseduuride osakonna töötajaid ja dr Darja Altuhhovat; diabeediõde Tatjana Kalininat; III ortopeedia õendusjuhti Kristiina Sarnetit; palliatiivravi talituse juhatajat Helen Alaveret ja sotsiaaltöötaja Kristi Lukseppa; I järelravi osakonna personali, õendusjuht Katrin Olo-Laansood ja õde Gerly Vatsarit. Minu lugupidamine ja piiritu tänu teile.

Rita

Tänan südamest dr. Herki Kaljusmaad ja keemiaravi päevastatsionaari 2.palati meeldivaid õdesid mulle teostatud tulemusliku ravi eest.

Helve Lees

VAATA KÕIKI TÄNUAVALDUSI