Kliinikud

 Anestesioloogiakliinik

Dr  Sergei Kagalo           kliiniku juhataja     617 3136
Katre Zirel  kliiniku õendusjuht         617 1197
Kristel Falk     kliiniku sekretär     617 1647

Diagnostikakliinik

Dr Äli Roose              kliiniku juhataja 617 1182
Elena Mahhova kliiniku õendusjuht        617 1114
Riina Kozlov kliiniku sekretär 617 1889

Järelravi kliinik

Dr Mari Lõhmus      kliiniku juhataja              617 2328
Kristel Jõgila kliiniku õendusjuht 6172291
Kristina Ivanova kliiniku sekretär 617 2700

Kirurgiakliinik

Dr Leonhard Kukk         kliiniku juhataja              617 1630
Karin Maanas kliiniku õendusjuht         617 1621
Kertu Pagland kliiniku juhtivsekretär  617 1630

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik

Dr Vahur Valvere           kliiniku juhataja        617 2304
Kristi Rannus kliiniku õendusjuht    617 1549
Elis Varik kliiniku sekretär 617 2302

Psühhiaatriakliinik

Dr Kaire Aadamsoo       kliiniku juhataja 617 2600 
Liina Hürden kliiniku õendusjuht      617 2605
Eveli Besterman kliiniku sekretär 617 2600

Sisehaiguste kliinik

 Dr Merike Luman kliiniku juhataja 617 2243 
 Kadri Lagrekül kliiniku sekretär 617 1213