Palliatiivne ravi

Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamiseks. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi (Maailma Terviseorganisatsioon WHO, 2002).

Palliatiivne ravi (WHO):

  • pakub leevendust valule ja teistele distressi põhjustavatele sümptomitele;
  • jaatab elu ja suhtub surma kui loomulikku protsessi;
  • ei püüa kiirendada ega edasi lükata surma;
  • integreerib patsiendi ravisse psühholoogilised ja spirituaalsed aspektid;
  • pakub toetavat süsteemi patsiendile, aitamaks tal kuni surmani elada nii aktiivselt kui võimalik;
  • pakub toetavat süsteemi perekonnale, aitamaks toime tulla patsiendi haiguskulu ja leinaga;
  • kasutab meeskonnatöö põhimõtteid patsiendi ja tema perekonna vajadustele vastamiseks, k.a vajadusel leinatöös;
  • keskendub patsiendi elukvaliteedi parima võimaliku taseme saavutamisele ja võib sealjuures avaldada soodsat mõju ka haiguse kulule;
  • on rakendatav haiguse varasest staadiumist alates, ühendatuna teiste elu pikendamisele suunatud teraapiatega (nt kemoteraapia ja radioteraapia) ning kaasab distressi põhjustavate kliiniliste sümptomite mõistmiseks ja nendega toimetulekuks vajalikke uuringuid.

Palliatiivse ravi tähelepanu keskmes on elukvaliteet, selle säilitamine ja võimalustekohane parandamine. Maailma Terviseorganisatsioon defineerib elukvaliteeti kui inimese hinnangut oma positsioonile elus oma kultuuri ja väärtussüsteemi kontekstis ning seoses tema eesmärkide, ootuste, elustandardite ning muredega.

Palliatiivset ravi osutatakse igas vanuses inimestele (kaasa arvatud lapsed), kellel on kas krooniline, toimetulekut või elu ohtu seadev haigus, seisund või vigastus.

Palliatiivravi meeskonna kontaktid leiate SIIT.