Teaduskomitee

Teaduskomitee võimaldab haigla teadus- ja arendustegevust paremini koordineerida ning ühiseid eesmärke seada nii, et sellest võidavad nii meie patsiendid ja töötajad kui meditsiin tervikuna. Teaduskomitee põhiülesanne on haiglaülese teadus- ja arendusstrateegia rakendamise jälgimine, soovituste andmine ja prioriteetide kooskõlastamine. Samuti määrab komitee teadus- ja arendustegevuse fondi toetuseid ja preemiaid.

Teaduskomitees on 14 liiget. Igast kliinikust on komitee koosseisus üks teaduskraadiga või uuringuprojektide juhtimiskogemusega esindaja. Lisaks kuuluvad komitee koosseisu kaks teadus-arendustegevusega silma paistnud Regionaalhaigla töötajat, teadlaste vaadet esindavat klinitsisti. Esindatud on õendusvaldkond ja teenistustest meditsiinitehnika, IT-teenistus ja teadustööd koordineeriv kestliku arengu teenistus. Komiteed juhib kestliku arengu teenistuse juhataja.