Arendustegevus

Regionaalhaigla arendustegevus lähtub Regionaalhaigla arengukavast ja teadus- ja arendusstrateegiast ning fookus on ravitöö kvaliteedil ja patsiendikesksusel. Arendustegevuste korraldamine hõlmab projektide algatamist ja koordineerimist, konkreetsete projektide elluviimist ning erinevate projektide meeskondade toetamist.

Arendusprojektide elluviimisel on olulised koostöösidemed erinevate kõrgkoolide ja partneritega:

  • Eesti Kunstiakadeemia (toote- ja teenusedisaini, sisearhitektuuri, interaktsioonidisaini, meediagraafika erialad);
  • TalTech-i magistriõppekava Design and Technology Futures (patsientide teekondade kaardistused, teenusedisaini projektid, lõputööd);
  • Riigikantselei Innotiim (patsientide teekondade ja haigla teenuste arendusprojektid);
  • Eesti Tervisekassa (innovatsioonialaste arendusprojektide koordineerimine ja rahastus):
  • TalTech-i Tervisetehnoloogiate Instituut (innovatsioonialane mõju hindamine, teaduspartner projektides (nt OnKontakt));
  • Tartu Ülikool (ühised koolitus- ja arendusprojektid);
  • Tartu Ülikooli Kliinikum (ühised kliinilised andmekogud, erialased koostööprojektid).

Lisaks osaleme regulaarselt erinevate EL projektitaotluste koostamisel partnerina. 

Regionaalhaigla visioon on olla tervishoiu innovatsiooni teerajaja, seega oleme avatud erinevatele innovatsioonialastele koostööpakkumistele.

Koostööettepanekuga pöörduge kindlasti:

Siiri Heinaru
Kestliku arengu teenistuse innovatsioonispetsialist

siiri.heinaru@regionaalhaigla.ee
+372 617 1988
+372 518 6038