Teadusuuringud

Regionaalhaiglas on igal ajahetkel käimas 180–190 teadusuuringut, sh ca 70 ravimite kliinilist uuringut. 2021. aastal alustati 42 akadeemilist kliinilist uuringut ja 22 ravimiuuringut, neist mitmed piiriülese koostöö raames. Regionaalhaigla osaleb aktiivselt rahvusvahelistes (nn multicentre study) uuringuprojektides, kus kõrvutatakse siinseid andmeid (nii epidemioloogilisi kui ka kliinilisi ravitulemusi) teiste Euroopa riikide vastavate näitajatega. Sellistes projektides osalevad kardioloogid, kirurgid, pulmonoloogid, onkoloogid.

Teadusuuringud jagunevad:

  • alusuuringuteks (laboriteadus);
  • siirdemeditsiinilisteks uuringuteks (alusuuringute teadmiste kaasamine kliinilistesse uuringutesse); 
  • kliinilisteks uuringuteks (kliinikus kliinilisel materjalil toimuv teadusuuring, sh ravimite kliinilised uuringud).

Regionaalhaiglas viiakse läbi peamiselt kliinilisi uuringuid (ravimifirma uuringud, akadeemilised kliinilised teadusuuringud, akadeemilised sekkuvad teadusuuringud). Regionaalhaigla osaleb ka siirdemeditsiinilistes uuringutes ning pead on tõstmas uurija poolt algatatud teadusprojektide läbiviimine. Siirdemeditsiini uuringutes osalemisega anname haiglana oma panuse alusuuringute tulemuste võimalikult kiireks rakendamiseks kliinilisse praktikasse.

Õendusteadus (nursing science) toetub neljale teadmiste valdkonnale, mis on ühtlasi õenduskesksed mõisted: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on hankida ja süvendada tõenduspõhiseid teadmisi õenduspraktika, -hariduse ja -juhtimise arendamiseks. Õdede seas on tänaseks üle 80 magistrikraadiga õe, 30 õde on omandamas magistrikraadi, 1 õde omab doktorikraadi terviseteaduses.

Regionaalhaiglas töötab kokku üle 50 doktorikraadiga inimese, kellest kümmekond on teaduskraadi kaitsnud viimase viie aasta jooksul. Hetkel õpib doktorantuuris ligi 20 töötajat. Uurijad avaldavad aktiivselt oma uuringutulemusi rahvusvahelistes meditsiiniajakirjades. 2021. aastal avaldati 192 artiklit, sh publitseeriti rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades 103 artiklit.

Regionaalhaigla teadus- ja arendustegevust koordineerib kestliku arengu teenistus, mille spetsialistid nõuastavad uurijaid teadusuuringute alustamisel ja läbiviimisel ning koordineerivad uuringudokumentide menetlemist. Uuringute läbiviimisel Regionaalhaiglas juhindutakse kliiniliste uuringute heast tavast ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Regionaalhaigla olulisimad eestisisesed ja piiriülesed partnerid on: Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, TÜ Kliiniliste Uuringute Keskus, TÜ Bio- ja Siirdemeditsiini Instituut, TalTech, Tallinna Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geenivaramu, EORTC, Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, mitmed perearstikeskused, erameditsiiniasutused, Eesti ja Euroopa arstide liidud ning Euroopa ülikoolihaiglad.  

Täiendavate küsimuste ja huvi korral pöörduge palun meie teadus- ja arendusmeeskonna poole: TAT@regionaalhaigla.ee