Teadusuuringud

Kliiniliste teadusuuringute läbiviimine toob haiglale täiendavat intellektuaalset ressurssi ja pakub uusi võimalusi ravi- ja diagnostikateenuste järjepidevaks arendamiseks. Hulk Regionaalhaigla arste ja teisi spetsialiste tegelevad teadustööga ning iga-aastaselt avaldatakse ligikaudu 150 teaduslikku artiklit, sh 70–80 rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades. 
 
Teadustöö tulemuslikkuse mõõdupuuks on kindlasti doktoriõppe alustajate ja lõpetajate arvukus ja tulemus. Samuti ei räägi me ainult arstkonna kaasamisest teadustöösse, vaid aitame kaasa ka õenduspoole ja teiste teenistuste poolt või nende kaasamisel algatatud uurimistööde läbiviimisele.
 
Tegeleme teadusuuringute alase organisatoorse nõustamise ja koordineerimisega. Abistame uuringutega kaasneva dokumentatsiooniga, et hõlbustada uurijate ettevalmistusi uuringu käivitamisel. Oleme vastutavatele uurijatele toeks erinevate taotluste, patsiendi nõusolekuvormide ja lepingute (sh grandilepingute) ettevalmistamisel. Haldame lõplikult valminud dokumentatsiooni ning nõustame ja lahendame tekkivaid küsimusi. Koordineerime osapoolte vahelist suhtlust Eesti ja välismaa ülikoolide, agentuuride, haiglate ja teiste teadusorganisatsioonidega. 2019. aastast saame pakkuda teoreetilist koolitust uuringumetoodikate valiku ja statistilise analüüsi vallas.
 
Meie teenistuse üheks eesmärgiks on ka rahaliste vahendite leidmine ja taotlemine ning selle jagamine uurijate vahel vastavalt fondide kasutamise eeskirjadele – nii teadusuuringute läbiviimiseks, vahendite soetamiseks kui ka muuks teadustegevusega seonduvaks. 
 
Teadusuuringud Regionaalhaiglas 
Õendusteadus 
Kliinilised andmekogud
COVID-19 uuringud