V õendusjuhtimise konverents 2024

Programm on koostamisel.