III õendusjuhtimiskonverents

Tere!

III õendusjuhtimise konverentsi „Sisemine juht“ läbivaks teemaks oli – areng iseendas. 

Õppida selleks, et õpetada – see on altruistlik mõtteviis, mille kohaselt me omandame uut teavet, jagades neid ka teistele. Konverentsilt saadud teadmisi saab mõtestada, analüüsida ja võtta kasutusele oma igapäevases töös.

Päeva lõpetades palusime laudkondadel panna kirja olulisema mõttetera, mida viite oma töökohtadele. 

Siinkohal mõned väljakirjutused:
võimalusi tuleb ise aktiivselt otsida, mitte jääda pakkumisi ootama
infotehnoloogilise arengu varjus ei tohi kaduma minna inimlik kontakt
ka õppimise alus on distsipliin ja avatus, ilma nendeta ei saa tekkida usaldust
meeskonnas on oluline inimeste erinevus, kes täiendavad teineteist.

 

Korraldusmeeskond rõõmustab aktiivse kaasatöötamise eest sisutihedal konverentsipäeval.
Videomaterjal on leitav siin, head avastamist!
Kohtumiseni Regionaalhaigla IV Õendusjuhtimise konverentsil, 12. november 2020.

Sisemine_juht_signature.png

 


SISEMINE JUHT: õppida selleks, et õpetada


Sel aastal võtab õendusjuhtidele suunatud juhtimiskonverents ette õppimise ja õpetamise täiskasvanueas. Julguse mõtestada, kuidas juhtida erinevatest põlvkondadest kolleege, mõjutada rahvuslikust kultuuritaustast hoolimata ning selgitada vanust valimata! Näitame teed muutunud õppimiskultuuri ja õpiteadmiste liikumisel sisemise juhi tasemelt tõelise Sisemise Juhini!

9:00 - 9:50:       Registreerimine, tervituskohv, üllatus

9:50:                 Avasõnad, päeva kokkulepped
10:00 - 12:15:

DILEMMAD õppiva juhi teenistuses

Kas mehed ja naised juhivad erinevalt

Ester Eomois, EBS-i õppejõud ja doktorant, organisatsioonide juhtimiskultuuri arendaja. Ester on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (BPW Estonia) president. Tema missiooniks on naiste toetamine jõudmaks rohkem otsustajate hulka. Ester usub, et mitmekesised meeskonnad viivad jätkusuutliku ja parema tulemuseni. Läbi erinevatesse juhtimisstiilide kõlavad nõuanded, millise olukorras mis stiil on sobilik. Kuidas luua kaasav juhtimisstiil mitmekesises meeskonnas?

Pehmed” või “kõvad” juhtimisvõtted õendusjuhtimises?

Reservmajor Sten Reimannkogemus 20aastasest Eesti Kaitseväe teenistusest ning Tartu Kõrgema Sõjakooli ning EBS Executice MBA õppeloomest on võimas! Tema trumbiks on juhtimisvõtted, mis kõnetavad nii lahinguväljal kui ka koosolekuruumides.

INSEADi magistriprogrammis muudatuste juhtimist õppiv Regionaalhaigla kommunikatsiooniteenistuse juht Hede Kerstin Luik aitab mõtestada, kui kõva sõna on coachiv juhtimine ning mil moel saab pehmed väärtused ja küsimuste kaudu avastamise tuua organisastioonikultuuri osaks.

Minu teekond juhina: õpetlik, õppiv, õppimatu 

Marina Kaljurand, ÜRO Peasekretäri Küberkoostöö paneeli liige, endine välisminister ja diplomaat.

 

13:15 - 14:45:

ÕPETLIK ARENG sisemise juhi teenistuses

Kes juhib, kui juhti juhib emotsioon?

 Andero Uusberg PhD, Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur. Andero uurib ja õpetab inimese käitumist reguleerivaid mehhanisme nagu emotsioonid, motivatsioon ning enesekontroll. Andero kaitses 2014. aastal TÜs doktoriväitekirja emotsioonide ja tähelepanu seostest ning töötas seejärel 3 aastat järeldoktorina Stanfordi Ülikooli emotsioonide regulatsiooni laboris.​

Täiskasvanuhariduse teekond. Õppimiskultuur ja õpetamine juhi töös

Margus Pedaste, PhD, Tartu Ülikooli haridusteaduste Instituudi haridustehnoloogia professor.

15:15 - 16:15: 

Õendusjuhi põhikompetents: räägime läbi!

Georg Merilo on läbirääkimiste ekspert ja rahvusvaheline koolitaja. Autodidakti ja elukestva õppe veendunud pooldaja, Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige, Läbirääkijate Gildi asutaja ning The Negotiating Man'i juht.

16:30: Lõpusõnad

*Korraldajad jätavad õiguse teha ajakavas muudatusi!

Täiendav info ja kontakt: elena.mahhova@regionaalhaigla.ee; kristina.enden@regionaalhaigla.ee