III Õendusjuhtimise konverents videomaterjal

III õendusjuhtimise konverentsi „Sisemine juht“ läbivaks teemaks oli – areng iseendas. 

Õppida selleks, et õpetada – see on altruistlik mõtteviis, mille kohaselt me omandame uut teavet, jagades neid ka teistele. Konverentsilt saadud teadmisi saab mõtestada, analüüsida ja võtta kasutusele oma igapäevases töös.

Päeva lõpetades palusime laudkondadel panna kirja olulisema mõttetera, mida viite oma töökohtadele. 

Siinkohal mõned väljakirjutused:

  • võimalusi tuleb ise aktiivselt otsida, mitte jääda pakkumisi ootama
  • infotehnoloogilise arengu varjus ei tohi kaduma minna inimlik kontakt
  • ka õppimise alus on distsipliin ja avatus, ilma nendeta ei saa tekkida usaldust
  • meeskonnas on oluline inimeste erinevus, kes täiendavad teineteist.