2010

Kui diagnoos loeb aastaid... Psühhosotsiaalse toa ja palliatiivravi võimalikkusest Eestis

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla IX sügiskonverents
5. oktoobril 2010.a. Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses

09.30-10.00 Registreerimine

10.00-10.15 Avasõnad. Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

I OSA Psühhosotsiaalse toe ja palliatiivravi kogemus Hollandis

Moderaator Jacques van Trommel, Maarjamaa Risti V klassi kavaler

10.20-10.25   Who we are: a short presentation about the Alysis Care group and Rijnstate hospital, Arnhem (Netherlands)

10.25-10.55 Building a palliative careprogram. The different models.
Dr. Joep Douma, oncologist, palliative care services

10.55-11.15 A nurse-based palliative care consulting team in a mainstream hospital. The nursing role. 
Mr. Jacques Voskuilen, nurse practitioner (in training)

11.15-11.35 The importance of the incorporation of palliative care on an Intensive Care Unit.
Ms. Josien Schoo, nurse practitioner in palliative care

11.35-11.55 Paus

11.55- 12.15 The experiences and results of three years hospital consultation in palliative care.
Mr. Jacques Voskuilen, nurse practitioner (in training)

12.15-12.55 Hospice and hospital: is a partnership possible? 
Prof. Wouter Zuurmond, academic anaesthesiologist and palliative care

12.55-13.35 Euthanasia and physician assisted suicide in the context of palliative care. The Dutch situation.
Dr. Joep Douma, oncologist

13.35-14.30 Lõuna

II OSA Psühhosotsiaalse toe ja palliatiivravi olukord Eestis

Moderaator Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

14.30-14.50 Palliatsioon ja peremeditsiin 
 Dr. Külvi Peterson, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige

14.50-15.10 Palliatsioon ja erakorraline meditsiin 
 Dr. Raul Adlas, Tallinna Kiirabi peaarst, Eesti Kiirabi Liidu juhatuse aseesimees 
 Dr. Katrin Koort, Tallinna Kiirabi ravijuht

15.10-15.30 Palliatsioon ja pediaatria 
 Dr. Mall-Anne Riikjärv MD PhD, Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees

15.30-15.50 Palliatsioon ja järelravihaigla 
 Dr. Lembit Salumets, Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi keskuse arst

15.50-16.10 Palliatsioon ja patsient: 33 aastat vähiravi patsiendi kogemust 
 Pr. Aino Paemurd, Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus, onkoloogiakeskuse teabetoa nõustaja

16.10-16.30     Paus

III OSA Psühhosotsiaalse toe ja palliatiivravi tulevik Eestis

Moderaator Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

16.30-16.50 Palliatsioon, quo vadis? Palliatiivravi kui rahastamisprioriteet? Vaade aktiivravi haiglast 
Prof. Sergei Nazarenko MD PhD, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst 
Pr. Made Bambus, palliatsiooni projektijuht

16.50-17.10 Meedikute tööstressi ja läbipõlemise ohjamine 
Prof. Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool, P.&M.Curie Pariisi Ülikool, Euroopa Töö- ja 
Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu

17.10-17.30 Kuidas edasi? 
Hr. Hanno Pevkur, sotsiaalminister 

Konverentsi kokkuvõte
 

Käesoleva aasta Regionaalhaigla sügiskonverents korraldatakse koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla IX sügiskonverentsi töötoad 6.oktoobril 2010.a.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuses (Sütiste 21)
Workshops shall be provided in English by members of the palliation team of the Rijnstate Hospital, Arnhem (Netherlands)
Co-ordinator/Koordineerija – Made Bambus

09.00-10.00    Organizational models in palliative care in Dutch hospitals 
                         Dr. Joep Douma,oncologist, palliative care services 

                         The domains of a palliative care consult and report 
                         Ms. Josien Schoo, nurse practitioner in pallititve care 
                         Mr. Jacques Voskuilen, nurse practitioner (in training) 
                       
10.00-10.15     Paus

10.15- 11.15   The role of the nurse practitioner in palliative care 
                         Mr. Jacques Voskuilen, nurse practitioner in training 

                         Symptom management in palliative care. The basic principles in daily practice 
                         Dr. Joep Douma,oncologist, palliative care services 
                         Ms. Josien Schoo, nurse practitioner in pallititve care