Taastusravi

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

  • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
  • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
  • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
  • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
  • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
  • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
  • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
  • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa

     
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T7042 Tegevusteraapia (1 kord) 22,00  
T7611 Kõneravi (1 kord) 20,00  
T7601 Psühhoteraapia (1 kord) 33,00  
T7615 Isiksuse uuring (1 kord) 35,00  
T7616 Kognitiivse funktsiooni uuring (1 kord) 45,00  
T7048.2 Teipimine 10,00  
T705001 Füsioteraapia tasuline teenus 30,00  
T705802 Lümfiteraapia ilma sidumismaterjalideta 45,00  
Taastusravi protseduurid:
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T7008.01 Aparaatne ravi 5,00