Taastusravi

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T7042 Tegevusteraapia individuaalne (30 min) 22,00  
T7042.1 Tegevusteraapia individuaalne (60 min) 33,00  
T7061 Tegevusteraapia kodus 40,00  
T7601 Psühhoteraapia seanss ühele haigele (1 kord) 33,00  
T7607 Kliinilise psühholoogi konsultatsioon 35,00  
T7615 Isiksuse uuring (kestvusega 50 min) 35,00  
T7616 Kognitiivse funktsiooni uuring (kestvusega 50 min) 45,00  
T7620 Logopeedi konsultatsioon 35,00  
T3035.3 Toitumisnõustamine  30,00  
T705001 Füsioteraapia individuaalne (30 min) 30,00  
T705002 Füsioteraapia individuaalne (60 min) 45,00  
T7048.2 Teipimine 10,00  
T705001 Füsioteraapia tasuline teenus 30,00  
T705802 Lümfiteraapia ilma sidumismaterjalideta 45,00  
Taastusravi protseduurid:
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T7008.01 Aparaatne ravi 5,00