Nukleaarmeditsiini teenused

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T7410K Kilpnäärmevähi statsionaarne kompleksne ravi radiojoodiga 2 500,00
T7411K Kilpnäärmevähi ravitulemuse stsintigraafiline ja laboratoorne hindamine ambulatoorselt 1 300,00
T7412K Türeotoksikoosi ambulatoorse radiojoodravi planeerimine ja teostus 1 500,00
T7413K Türeogeense koe ambulatoorne stimulatsioon rekombinantse türeotropiini ühekordse manustamisega 1 600,00
T79450 PET-uuring F-PSMA/FCH-ga 2 234,20
T79475K Eesnäärmevähi isotoopravi 177Lu-PSMA-ga 10 500,00
T79476K Ambulatioorne eesnäärme vähi isotoopravi 223-raadiumiga 6 000,00