Steriliseerimine

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Teenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T440401 Aurusteriliseerimine 13,11  
T440402 Aurusteriliseerimine 24h jooksul 15,08  
T440403 Plasmasteriliseerimine 65,52  
T440404 Plasmasteriliseerimine 24h jooksul 75,34  
T440405 Formaliin steriliseerimine 18,76  
T440406 Formaliin steriliseerimine 24 jooksul 21,57  
T440407 Meditsiiniseadmete pesu masinaga** 52,62  
T440408 Meditsiiniseadmete käsipesu** 58,42  
*Hinnad on toodud ühe sterilisatsiooniühiku kohta (600x300x300mm)
** Hind toodud ühe tsükli kohta