Reanimobiiliosakonna tasulised teenused

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Teenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
  Reanimobiili või kiirabiauto kütuse kulu 100 km kohta*  18,99  
  Koordineerimistasu (projektijuht) 1 tund 7,70  

*Kui teenuse osutamiseks minnakse välisriiki, siis päevaraha ja/või toitlustamisest tulenev kulu.

Kiirabikeskuse meditsiinilised teenused

       
Kood Teenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
  IA Reanimobiilibrigaad, 3-liikmeline  124,76  
  IB* Reanimobiilibrigaad, 4-liikmeline  141,56  
  IC** Intensiivravi brigaad (lennutransport) 119,00  
   IIA Arstibrigaad, 2-liikmeline 86,30  
  IIB Arstibrigaad, 3-liikmeline 103,10  
  IIC Arstlik meditsiiniline turvamine  62,60  
  IID Arstlik meditsiinipunkt 115,70  
  IIIA Õebrigaad, 2-liikmeline 73,10  
  IIIB* Õebrigaad, 3-liikmeline 89,90  
  IIIC Õenduslik meditsiiniline turvamine 38,60  
  IIID Õenduslik meditsiinipunkt 57,80  
  IVA Transpordibrigaad, 2-liikmeline 58,99  
  IVB Transpordibrigaad, 1-liikmeline 42,19  
Rakendatakse ainult pikkade (vähemalt 200 km) transpordidistantside puhul. 
** Arvesse läheb ainult reaalsele lennutranspordile kuluv aeg (aeg lennuvahendis) ilma maapealsele transpordile kuluva ajata. Sellele võib lisanduda maapealsele transpordile kuluv aeg vastava tariifi järgi.