Ravimiuuringud

Koordineerime rahvusvahelistes kliinilistes ravimiuuringutes osalemist. Ravimiuuringud juhatavad sisse uusi diagnostika- ja ravipraktikaid, nendega tuleb enamasti kaasa vastava meditsiinivaldkonna uut teaduslikku taustainformatsiooni. Uuringutes osalemisega aitame parandada üldist meditsiinikvaliteeti. Regionaalhaiglas tehakse kõige rohkem ravimite kliinilisi uuringuid Eestis.
 
Tegeleme ravimiuuringute alase organisatoorse nõustamise ja koordineerimisega. Abistame uuringutega kaasneva dokumentatsiooniga, et hõlbustada uurijate ettevalmistusi uuringu käivitamisel. Oleme vastutavatele uurijatele toeks erinevate taotluste, patsiendi nõusolekuvormide ja lepingute (sh grandilepingute) ettevalmistamisel. Haldame lõplikult valminud dokumentatsiooni ning nõustame ja lahendame tekkivaid küsimusi. Koordineerime osapoolte vahelist suhtlust Eesti ja välismaa ülikoolide, agentuuride, haiglate ja teiste teadusorganisatsioonidega. 
 
Viimastel aastatel viiakse Regionaalhaiglas läbi keskmiselt 80–90 ravimiuuringut aastas. Infot käimasolevate ravimiuuringute kohta Eestis leiate Ravimiameti lehelt.