Uuringutes osalemine

  • Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringut läbiviiv arst tutvustab patsiendile uuringut. Patsiendi sobivuse ja nõusoleku korral sõlmitakse uuringus osalemiseks kirjalik leping. Kliinilise uuringu käigus alustatakse või muudetakse uuringuplaanist lähtudes ravi või rakendatakse tavalisest erinevaid diagnoosimeetodeid. 
  • Uuringus osaleja isikuandmed ja uuringu käigus saadud teave on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kellelegi teisele peale selle teabe töötlemiseks volitatud isikute.
  • Oluline on järgida nõudeid, mida konkreetne uuringuplaan ehk protokoll ette näeb. Uuringuprotokollis on muuhulgas ette nähtud, millal toimuvad arstivisiidid, tehakse analüüse ja muid protseduure ning kuidas tuleb uuringu ajal ravimeid võtta. 
  • Kui patsient keeldub uuringus osalemast, tagatakse patsiendile standardravi jätkumine. Ka hiljem võib patsient uuringust lahkuda, teatades oma soovist arstile, ilma et see mõjutaks patsiendi edasist arstiabi.