Radioloogia

Radioloogia (meditsiiniline radioloogia) on arstiteaduse haru ja eriarstiabi valdkond, mis hõlmab haiguste diagnoosimist, kasutades ioniseerivat või mitteioniseerivat kiirgust, lahtisi kiirgusallikaid või ultraheli. Radioloogia tegeleb ka haiguste ravimisega, kasutades menetlusradioloogia võtteid või lahtisi kiirgusallikaid.

Ioniseerivat kiirgust kasutame järgmiste uuringuliikide puhul:

  • röntgeniülesvõtted, mammograafia, ortopantomograafia, röntgenoskoopia/fluoroskoopia, angiograafia
  • ​kompuutertomograafia
  • luutiheduse uuring
  • nukleaarmeditsiinilised uuringud ja isotoopravi

Radioloogias on uurimismeetoditena kasutusel röntgen, ultraheli, kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia ja angiograafia. Endoskoopiaosakonnas on olemas kõik vajalik seedetrakti ja hingamisteede endoskoopiliseks uurimiseks. Nukleaarmeditsiini osakond kasutab haiguste diagnoosimiseks ja ravimiseks radioaktiivseid isotoope, välja on ehitatud spetsiaalsed ravipalatid.
Kaasaegne meditsiin esitab diagnostikale tõsiseid väljakutseid ja nõudlus hea diagnostika järele suureneb pidevalt. Ka keerukamate või harvemini esinevate haigusseisundite korral tuleb patsiendi ühes või enamas organsüsteemis peituvad kõrvalekalded avastada kiiresti ja seejärel anda tõlgendus nende omavaheliste seoste ja tähenduse kohta antud patsiendi jaoks tervikuna.

Radioloogia Regionaalhaiglas

Turvaline

Osa radioloogiakeskuses kasutusel olevatest uuringu- ja ravimeetoditest eeldavad erinevate kehapiirkondade või kogu keha ajutist eksponeerimist ioniseerivale kiirgusele. Teeme nii seadmete eelhäälestuse ja regulaarse kontrolli kui ka iga konkreetse uuringu parameetrite valiku puhul kõik selleks, et kiirguskoormus ja sellega kaasas käiv kudesid kahjustav toime oleks võimalikult väike. Võime kinnitada, et aastatepikkuse järjekindla tegevuse tulemusena saame mitmete uuringuliikide puhul kvaliteetsed uuringutulemused keskmisest madalamate kiirgusdoosidega.

Patsiendisõbralik

Vaatamata Regionaalhaigla suurusele ning intensiivselt töötavatele uuringukabinettidele on meie tähelepanu keskmes iga üksikpatsient oma tervisemurega. Patsiendi rahulolu ja turvatunde huvides oleme loonud uuringuruumide ette meeldiva ootekeskkonna. Nii registratuurides töötavate klienditeenindajate kui ka patsienti uuringuks ette valmistava ja uuringut läbi viiva personali ettevalmistus võimaldab neil olla patsendile toeks. Meie töötajad on alati avatud patsiendi küsimustele ja valmis andma selgitusi.