Muud teenused

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Teenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T2099 Parendatud olmega palati kasutamine (ühe patsiendi kasutuses olev privaatne palat, milles on TV, külmik, riidekapp ja WC/dušš) 50,00  
T2063 Iseseisev statsionaarne õendusabi 125,00  
T3070 Raamihaige ja/või ratastooli vajava haige transport Tallinna piires (1 patsient) 42,00  
T3070B Rohkem kui 80kg kaaluva raami- ja/või ratastooli vajava patsiendi 4 liikmelise transpordibrigaadi tariif (1 tund)* 82,00  
T3071 Raamihaige ja/või ratastooli vajava haige transport väljaspool Tallinna (eelnevale kahele hinnale lisandub 1km hind) 1,30  
T3071.2 Transport (osutamine väljaspool Tallinnat; hind ühe km kohta)** 1,00  
T7060 Massaaž (kestvus 30 minutit) 25,00  
T8026 Tasuline taastusravi voodipäev (ei sisalda protseduure, uuringuid) 147,00  

 

*Lisandub Sõle korpuse taastusravi keskuse meditsiinipersonali poolt teenuse osutamisel väljaspool Tallinnat

**Lisandub Sõle korpuse taastusravi keskuse meditsiinipersonali poolt teenuse osutamisel väljaspool Tallinnat ning tervishoiutöötajate poolt teenuse (töökeskkonnaga tutvumine) osutamisel nii sees- kui väljaspool Tallinnat