Meditsiinidokumentide väljastamine ja tõlkimine

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300

  Patsiendi ravidokumentide tõlkimine tellitakse asjaajamisteenistuse kaudu ning valminud tõlketöö väljastab patsiendile kantselei, raviarst (või tema poolt määratud töötaja).
Kood Teenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
TTPMdok Meditsiinidokumentidest paberkoopia tegemine (alates 21. leheküljest)** 0,19 EUR/leht   
TTCD5tp Radioloogilise või digidermatoskoopilise uuringu CD-le/mälupulgale salvestamine (väljastatakse klienditeeninduses 5 tööpäeva jooksul)** 20,00  
TTCDrad Ortopantomogrammide CD-le salvestamine (väljastatakse radioloogias kohe peale uuringut)*** 5,00  
*Hinnad sisaldavad käibemaksu. Tasu ei võeta riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutustelt
**Meditsiinidokumentidest paberkoopiaid ja radioloogilise või digidermatoskoopilise uuringuga CD-d/mälupulgad väljastab ning teenuse eest võtab tasu klienditeenindus.
***Ortopantomogrammide CD-d väljastab ning teenuse eest võtab tasu radioloogia registratuur.