Kvaliteet

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel ning haigla töökorralduse ja juhtimise tõhusaks toimimiseks on oluline kvaliteedisüsteem: kehtestatud korrad, juhendid ja muud dokumendid võimaldavad haigla tegevused ühtlustada. Nii on võimalik maandada riske, vähendada õnnetuste arvu ning vajaduse korral tagantjärele samm-sammult kõiki tegevusi kontrollida.

Selleks, et aidata kaasa patsientide ravitulemustele, tegeleb Regionaalhaigla patsientide ja nende omaste õpetamisega.

Patsientide õpetamise üks levinumaid meetodeid on spetsiaalselt patsientidele ja nende omastele koostatud infomaterjalid, mida jagatakse brošüüridena ja infolehtedena. Kõik materjalid on kättesaadavad ka elektroonselt haigla kodulehel. Eelnimetatu tagamiseks loodi 2008. aastal kvaliteediteenistuse koosseisu kvaliteedisüsteemide talitus. Talitus koordineerib ja arendab organisatsiooni terviklikku kvaliteedijuhtimissüsteemi, sh koostab ja haldab kvaliteedidokumente ning tagab patsiendi infomaterjalide olemasolu.

Kvaliteedisüsteemide talituse tegevused:

  • integreerib Regionaalhaigla terviklikku kvaliteedijuhtimissüsteemi ning arendab selle struktuuriüksustepõhiseid allsüsteeme ja kvaliteedijuhtimissüsteeme, järgides riiklikke nõudeid ja rahvusvahelist akrediteerimisstandardit „Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals”
  • haldab Regionaalhaigla organisatsiooni käsiraamatu dokumente
  • koostab ja levitab patsiendiõpetuse brošüüre osakondade ja haigla kodulehekülje kaudu
  • analüüsib patsientidelt saabunud tagasisidet ja rahulolu-uuringute tulemusi ning teeb kokkuvõtteid
  • töötab välja ja arendab rakkude, kudede ja elundite käitlemise kvaliteedi- ja dokumendisüsteeme, taotleb ja uuendab tegevuslube