Vastuvõtud ja konsultatsioonid

Pakume tasulist meditsiiniteenust patsientidele järgmistel juhtudel:

 • saatekirjata patsient taotleb eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
 • patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa lepingumahust tingitud järjekord (ressurssi olemasolul)
 • saatekirjata patsient soovib pöörduda uuringule või protseduurile
Kui arsti tasulisel vastuvõtul määratakse patsiendile uuringud või protseduurid, siis peab patsient tasuma nende eest eraldi.
 • kindlustatu taotleb eriarsti vastuvõttu erialal, kus Regionaalhaiglal puudub patsienti kindlustava haigekassa piirkondliku osakonnaga vastaval erialal arstiabi osutamiseks leping
 • tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu
 • tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilistel näidustustel (taastav kirurgia jmt)
 • tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik
 • patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (privaatpalat) ning tavapärasest kallimaid meditsiinivahendeid, mille tasumise kohustust ei võta üle Eesti Haigekassa


  Vastuvõtuaegade broneerimine telefoninumbril 617 1049 või teenused.regionaalhaigla.ee, lisainfo telefoninumbril 617 1300
   
Kood Tervishoiuteenuse nimetus Hind (EUR) Märkused
T3002 Eriarsti vastuvõtt päevasel ajal üldjärjekorras ootavale patsiendile, vastavalt SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla tasuliste tervishoiuteenuste osutamise üldtingimustele 41,00  
T300301 Eriarsti korduv vastuvõtt (kestvusega 15 min)* 70,00  
T300302 Eriarsti vastuvõtt (kestvusega kuni 20 minutit)* 90,00  
T300303 Eriarsti vastuvõtt (kestvusega kuni 30 minutit)* 120,00  
T3003010 Radioloogi konsultatsioon, millele eelneb varasema röntgenuuringu läbivaatamine  120,00  
T3003011 Radioloogi konsultatsioon, millele eelneb varasema KT või MRT või NM uuringu läbivaatamine  155,00  
T3003012 Radioloogi konsultatsioon, millele eelneb varasemate röntgenuuringu(te) ja/või KT ja/või MRT ja/või NM uuringu läbivaatamine  185,00  
T3035.1 Õe iseseisev vastuvõtt  30,00  
T3035.2 Õe korduv vastuvõtt  25,00  
T300309 Optometristi tasuline vastuvõtt 30,00  
T3041 Konsiilium nelja arstiga** 185,00  
*Teenused kehtivad kõikides kirurgiakliiniku, onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku ning sisehaiguste kliiniku struktuuriüksustes, samuti radioloogiakeskuses.
** Teenus kehtib nukleaarmeditsiini tasuliste teenuste osutamisel