2011

Meditsiiniregistrid- vajadus või kohustus?

Reedel, 4. novembril 2011 kella 10.00-15.30
Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) suur konverentsisaal


10.00-10.15 Avasõnad.
Hanno Pevkur, sotsiaalminister.
Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

10.15-11.30 Register-based health information systems in the Nordic countries.
Prof Mika Gissler, Soome Tervise ja Heaolu Instituut (Ettekanne on inglise keeles)

11.30-11.50 Ülevaade Eesti tervisesüsteemi registritest.
Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

11.50-12.10 Eesti Meditsiiniline Sünniregister: teke, eesmärgid, andmekasutus.
Prof dr Helle Karro, Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku juhataja

12.10-13.00 Lõuna

13.00-13.25 Eesti Müokardiinfarktiregister - minevik, olevik, tulevik.
Tiia Ainla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog, Eesti Müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu esimees

13.25-13.50 Kohustused ja õigused registriandmetega opereerimisel.
Ants Nõmper, Raidla Lejins & Norcous partner

13.50-14.15 Holistiline vaade tehnoloogilisele lahendusele.
Margus Püüa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja

14.15-14.40 Kas me oleme arenguks valmis?
Prof Mati Rahu, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja

14.40-15.30 Paneeldiskussioon