2007

I Erakorralise meditsiini kevadkonverents

25. aprill 2007
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse suur saal (J. Sütiste tee 19)

10.00 – 10.15 Avamine. Dr Andrus Remmelgas
10.15 – 10.35 Erakorralise meditsiini osakonnas teostatavad radioloogilised uuringud. Dr Ene Oppe
10.35 – 11.00 Kehatemperatuuri kontroll ning aktiivne mõjutamine elustatud ja aksidentaalse hüpotermiaga haigetel. Dr Severin Puss
11.00 – 11.30 Elustamisel tekkivad vigastused ja tüsistused Dr Arkadi Popov
11.30 – 11.50 Kohvipaus
11.50 – 12.20 Raske polütrauma haige käsitlus PERHis. Dr Vassili Novak
12.20 – 12.40 Väljakutse prioriteetide võrdlev hinnang Tallinna Kiirabi väljakutsete põhjal. Dr Raul Adlas
12.40 – 13.00 Reanimobiili teenistus PERHis. Dr Arkadi Popov
13.00 – 13.30 Kohvipaus
13.30 – 13.50 Kiirabi ja EMOde koostöö. RN Olga Demidova
13.50 – 14.10 Kiirabi varustuse kasutatavusest Tallinna Kiirabis. RN Monika Grauberg
14.10 – 14.30 ITKi EMO ja kliinikute tänapäevased võimalused erakorraliseks abiks. Dr Helve Breiberg