Verekeskus korraldab rahvusvahelise konverentsi "Doonori veri ja doonorveri"

27.11.2006 Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse rahvusvahelisel konverentsil arutatakse vereteenistuste arengusuundasid ja perspektiive ning tutvustatakse erinevate riikide kogemusi doonorluse arendamisel.

Rahvusvahelise konverentsi „Doonori veri ja doonorveri” eesmärgiks on anda ülevaade kaasaegsete verekeskuste tööst ja tegevusest. Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste: „Vereteenistustel on oluline roll meie kõigi heaolu tagamisel - doonorite olemasolust, piisavatest verevarudest ja kvaliteetsetest verekomponentidest võib sõltuda igaühe elu ja tervis.”

Konverentsile on kutsutud esinema ja sellest osa võtma haiglate, vereteenistuste, riigistruktuuride ning kolmanda sektori esindajad nii Eestist kui ka välismaalt. Ettekannetega esinevad Rahvusvahelise Veredoonorite Organisatsioonide Föderatsiooni president Niels Mikkelsen ning verekeskuste esindajad Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist.

Verekeskuse juhataja Riin Kullaste sõnul viidi käesoleval aastal läbi mitmeid olulisi muudatusi Eesti vereteenistuses. „Oleme liitunud Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ning sellega seoses muutnud oma struktuuri, oleme alustanud mitmete uute projektidega. Nüüd on hea aeg hinnata tehtut ja analüüsida protsesse ning jagada mõtteid arengusuundadest meie Euroopa kolleegidega,” selgitas Kullaste. Verekeskuse juhataja lisas, et pideva ja sujuva arengu tagamiseks on kogemuste jagamine hädavajalik.

Konverentsi korraldatakse seoses Eesti vereteenistuse juubeliga, nimelt tähistab Eesti vereteenistus käesoleval aastal oma 65. tegutsemisaastat. 1941. aastal loodi Tallinnasse Eesti esimene vereülekande jaam, mille loomisega algas Eesti vereteenistuse ajalugu. Esimese vereülekande jaama järeltulija – Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus on hetkel Eesti suurim verekomponente valmistav asutus, mille ülesandeks on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada ja väljastada verekomponente.