Valkude fraktsioonid uriinis

Valkude fraktsioonid ööpäevases uriinis (dU-Prot-Fr panel),

Valkude fraktsioonid uriinis (U-Prot-Fr panel)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi kliinilise keemia labor

Telefonid 617 1642

 

Üldiseloomustus

Uriini valkude elektroforeetilisel uuringul agaroosgeelil lahutatakse uriini valgud fraktsioonideks. Lümfoproliferatiivsete haiguste korral erituvad monoklonaalsed immuunglobuliinid uriiniga ning eristuvad elektroforeetilisel pildil nn M-komponentidena. M-komponente moodustavad sagedamini monoklonaalsed, kuid mõnikord ka bi- ja oligoklonaalsed immuunglobuliinid või ainult immuunglobuliinide kerged ahelad. Immuunglobuliinide kergete ahelate monokloonid esinevad uriinis kõige sagedamini ning neid tuntakse kui Bence-Jonesi valgud.

Uuringu valikproovimaterjaliks on ööpäevane uriin, kuid vajadusel võib uuringut teostada ka hommikusest uriinist.


Näidustused

  • M-komponentide olemasolu tuvastamine või välistamine ning raviefektiivsuse jälgimine lümfoproliferatiivsete haiguste korral.
  • Amüloidoosi diferentsiaaldiagnoosimine.
  •  

Referentsvahemik

M-komponent negatiivne.


Kliiniline tõlgendus

Vastus väljastatakse koos laboriarsti kommentaariga.

M-komponendi avastamine vajab selle monoklonaalsuse kinnitamiseks ning tüpiseerimiseks  immuunfiksatsiooni (vt dU-Immfix ja U-Immfix). Kui M-komponent on üks kord tüpiseeritud ning tema monoklonaalsus on kinnitatud, võib raviefektiivsuse hindamiseks tema kontsentratsiooni dünaamikat jälgida dU-Prot-Fr panel uuringul. Erandiks on juhtumid, mil M-komponent ei eristu proteinogrammil tavafraktsioonidest. Sel juhul tuleb dU-Prot-Fr panel teostada alati koos immuunfiksatsiooni uuringuga.

Monoklonaalsete kergete ja/või raskete ahelate leid kaasneva amüloidoosi sümptomaatikaga viitab nende võimalikule rollile amüloidoosi tekkes.


Proovi-/uuringumaterjal

Ööpäevane uriin

Hommikune uriin

Proovianum

Uriini katsuti (beež kork)

Uuringu materjali säilivusaeg,  -temperatuur jm transpordi tingimused

 15...-25°C  1 päev

 2...8 ⁰C  7 päeva

-70°C 1 kuu

Teostamise sagedus

Tööpäeviti

Mõõtemeetod

Geelelektroforees

HK kood

 66121

Kasutatud kirjandus

  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. US: Elsevier Inc; 2012.
  2. Reaktiivi infoleht, HYDRAGEL 7 HR, SEBIA application, 2015-06

 

Galina Zemtsovskaja, Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonna vanemarst

15.01.18

Laboriuuringute valdkond