Vaimne tervis - lähedaste tugi ja tugi lähedastele

Kuidas toetada haigusest põhjustatud kriisis?