Uudised

Tõnis Allik jätkab juhatuse esimehena

Juhatuse liikmed valisid Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimeheks tagasi haigla senise juhi Tõnis Alliku. Alliku uus viieaastane ametiaeg algab 3. juulil 2008. Jaanuaris kuulutas haigla nõukogu välja juhatuse liikme konkursi seoses senise juhatuse esimehe Tõnis Alliku ametiaja lõppemisega 2. juulil. Konkursile laekus neli avaldust. Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu kohtus 21. veebruaril kolme kandidaadiga ning määras juhatuse liikmeks Tõnis Alliku, tehes juhatusele ettepaneku valida Allik tema järgmisel ametiajal taas juhatuse esimeheks.

25.02.2008

Põhja-Eesti Regionaalhaiglal on uus reanimobiil ja kaks uut kiirabiautot

Reedel, 1. veebruaril kella 12-13 esitletakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse esisel platsil haigla uut reanimobiili ja kahte kiirabiautot. Regionaalhaigla osutab kiirabiteenust Harju maakonnas ning teostab kahe reanimobiilibrigaadiga haiglatevahelist kriitilises seisundis haigete transporti Põhja- ja Lääne-Eestis. Haiglal on kuus kiirabi- ning kaks reanimobiilibrigaadi. Kahe viimase aasta jooksul on Regionaalhaigla investeerinud kuue kiirabiauto ostmisse ja lisavarustusse ligi 10 miljonit krooni.

31.01.2008

Konkurss juhatuse esimehe ametikohale

Seoses juhatuse esimehe Tõnis Alliku volituste lõppemisega 2. juulil 2008. a. otsustas haigla nõukogu 24. jaanuari koosolekul kuulutada välja konkurss juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida soovijatel tuleb esitada avaldus hiljemalt 18. veebruaril 2008. a. kella 12.00 elektrooniliselt aadressile aivi.karu@regionaalhaigla.ee või paberil (kinnises ümbrikus märksõnaga "Juhatuse liikme konkurss") Regionaalhaigla kantseleisse J. Sütiste tee 19 Tallinnas.

28.01.2008

Ootame naisi rinnavähi sõeluuringule

Eestis on seni läbiviidud rinnavähi varaseks avastamiseks mõeldud sõeluuringut 50-59-aastastele naistele. Plaanis on järk-järgult suurendada uuringule kutsutavate naiste sihtrühma. 2007.a. on kutseid saadetud sõeluuringus osalemiseks 1947., 1950., 1953., 1954., 1955. ja 1957. aastal sündinud naistele. Aasta lõpus lisandus ka 1946. aasta eagrupp. Kutsed saadetakse haigekassast saadud nimekirjade alusel ravikindlustust omavatele naistele. Paljud naised jätavad rinnanäärme röntgenuuringule tulemata põhjusel, et nad ei ole kutset kätte saanud.

30.11.2007

Kaitsevägi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla sõlmivad koostööleppe

Homme, 27. novembril,  sõlmivad Kaitsejõudude Peastaap ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühise tegevuse raamlepingu, mille põhjal hakatakse edaspidi arendama omavahelist koostööd riigikaitses ja tervishoius. Kaitsevägi ja Regionaalhaigla kavandavad koostööd erialases täiend- ja väljaõppes kaitseväe meedikutele ning praktikat kaitseväe poolt koolitatavatele parameedikutele, sõjalist ja sõjameditsiinilist väljaõpet kaitseväe operatiivstruktuuris ettenähtud kitsama eriala spetsialistidele ning sõjalisi ja erialaseid ühisõppusi.

26.11.2007

Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku koolituspäev toimub 15.11

Neljapäeval, 15. novembril 2007.a. toimub Regionaalhaigla suures saalis (Sütiste tee 19) sisehaiguste kliiniku koolituspäev.Päevakava11.30-12.00 Osavõtjate saabumine ja ravimifirmade näitusega tutvumine 12.00-12.25 Sissejuhatus. Andres Ellamaa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst I osa – juhatab Margus Viigimaa 12.25-13.10 Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon. Priit Teder, Uppsala Ülikool 13.10-13.30 Haigusjuhtude esitlus.

18.10.2007

Konverents: Kes ravib meid homme?

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla VI sügiskonverents Kes ravib meid homme? 26. oktoobril algusega kell 10.00 TTÜ Sütiste Maja konverentsisaal, aadressil J. Sütiste tee 21 9.30–10.00 Tervituskohv 10.00–10.15 Konverentsi avamine. Sotsiaalminister Maret Maripuu SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Tõnis Allik 10.15–11.00 Arstid – kuum kaup kogu maailmas. Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS juhatuse esimees Ain Aaviksoo 11.00–11.25 Kes on Eesti arstitudeng?

03.10.2007

Pages

Subscribe to