Ühtse insuldi raviteekonna pilootprojekt

teadus_ja_arendus_2.jpg

Ühtse insuldi raviteekonna pilootprojekt on osa Haigekassa algatatud insuldi juhtprojektist, mille eesmärk on muuta killustunud raviteekond patsiendile sujuvamaks ning luua parem tugivõrgustik insulti haigestunud inimeste ja lähedaste toetamiseks. 

Projekti raames testiti 2020. ja 2021. aastal uuenduslikke lahendusi, mille seas oli personaalne insuldiõde-juhtumikorraldaja, insuldiäpp, patsiendi eesmärkidega raviplaan, ühtne inforuum tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi esindajatele ning vaimse tervise tugivõrgustik, sh kogemusnõustamine. Lisaks kogutakse ühe aasta vältel kõigilt insulti haigestunud inimestelt tervisetulemeid (PROMse).

Projekti rahastab Haigekassa 300 000 euro ulatuses. Põhja-Eesti Regionaalhaigla omaosalus on 16 000 eurot.

Projektijuht Triin Naudi, triin.naudi@regionaalhaigla.ee