Töötervishoid

tootervishoid.png

Töötervishoid tegeleb tööga seotud haiguste ning kutsehaiguste ennetamise, varajase diagnostika ning töösobivuse hindamisega igale töötajale individuaalselt.

Töötervishoid aitab kaasa teavitamise, nõustamise ja ennetustegevusega, et luua töötajatele ohutud töötingimused. Töötervishoid on mitmeplaaniline valdkond, kus kliinilised distsipliinid on seotud reaal-, sotsiaal ja majandusteaduste erialadega (füüsika, keemia, tööpsühholoogia).

Töötervishoid sai alguse juba Eesti esimese iseseisvumise ajal, kui loodi töökaitsekomissaride süsteem. Eesti astus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) liikmeks 1921. aastal, kui loodi esimene tööseadusandlus. XX sajandil arenes töötervishoiusüsteem läbi tõusude ja mõõnade. XXI sajandi märksõnaks on töötajate tervise ja töövõime säilitamine võimalikult kõrge eani, et tagada ka vanemaealiste inimeste tööhõives püsimine. 

Töötervishoid:

Töötervishoid uurib töökeskkonna ohutegurite, töötingimuste ja tööprotsessi mõju töötaja tervisele.
 • aitab tööandjal ja töötajatel ennetada ning vältida töötamisest põhjustatud tervisehäireid
 • kaitseb töötajaid töökeskkonnast tulenevate tervisele kahjulike faktorite eest ning annab tööandjatele nõu nende vältimiseks
 • ​teeb koostööd teiste arstlike erialadega (nt pere- ja taastusarstidega), et luua ja parandada spetsiifiliste tervisehäiretega inimeste tööelus osalemise võimalusi

Töötervishoiuvaldkond on laiem mõiste ja see ei koosne vaid tegevustest, mida pakuvad töötervishoiuteenuste osutajad, vaid selles põimuvad tööandjate, töövõtjate ja riigi huvid ning lahenduse leidmiseks lähtutakse kolmepoolsuse põhimõttest. 

 

Kutsehaigused ja töötervishoid Regionaalhaiglas

Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse raviteenused:

 • töötajate tööleasumisele eelnev ja perioodiline tervisekontroll
 • kutsehaiguste diagnostika ja ekspertiis
 • allergiast põhjustatud naha- ja hingamisteede haiguste diagnostika ja ravi (sh tööallergeenide uurimine)
 • vaktsineerimine gripi, puukentsefaliidi ja B-hepatiidi vastu asutuste töötajatele ja eraisikutele

Lisaks:

 • allergoloogilised uuringud olme- ja tööallergeenide suhtes
 • audioloogilised (kuulmis-)uuringud
 • EKG ja hingamisfunktsiooni (SPG) uuringud
 • raskemetallide biomonitooring