Tervishoiuteenused Ukraina sõjapõgenikele

Kõigil Eestis viibivatel inimestel, sealhulgas sõjapõgenikel, on kättesaadav vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral. Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. 

Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!

Vt ka Eesti Vabariigi infot Ukraina sõjapõgenike tervishoiuteenustest Ukraina sõjapõgenikele | Haigekassa.

Vältimatu abi

Regionaalhaigla pakub raske või eluohtliku terviserikke korral ööpäevaringset vältimatut abi 16-aastastele ja vanematele Ukraina sõjapõgenikele erakorralise meditsiini osakonnas (Sütiste tee 19, Tallinn). Osutame erakorralist abi peaaegu kõigil arstlikel erialadel, välja arvatud hambaravi, silmaravi ja sünnitusabi. Ukraina sõjapõgenikud, kellel ei ole Eesti Tervisekassa ravikindlustust, on vältimatu abi visiiditasust vabastatud.

Lisainfo telefonil 617 1369 ja Erakorraline abi | Regionaalhaigla | Investeerime inimeste tervisesse

Alla 16-aastastele osutab erakorralist abi Tallinna Lastehaigla.

Erakorraline psühhiaatriline abi

Erakorralise vältimatu psühhiaatrilise abi (suitsiidoht ja/või psühhootilise seisundi kahtlus) saamiseks on 12-aastastel ja vanematel Ukraina sõjapõgenikel võimalik ööpäev läbi pöörduda Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse (Paldiski mnt 52, Tallinn).

Lisainfo telefonil 617 2650.

Onkoloogilisele patsiendile

Patsientide ravi alustatakse või pooleliolevat ravi jätkatakse nagu Eesti vähipatsientide puhul. Kiiremini abi vajavad patsiendid saavad ravi alustada varem. Erakorralistes olukordades palume pöörduda erakorralise meditsiini osakonda (EMO), kus patsiendi tervislik seisund vaadatakse üle ning vajadusel hospitaliseeritakse erakorralisena vastavasse osakonda.

 

Lisaküsimuste korral kirjutage palun ukraina@regionaalhaigla.ee või helistage telefonil 617 1049 (E-R 8-18)

 

Sünnitusabi osutavad Keskhaigla Sünnitusmaja (Ravi 18, Tallinn) ja Pelgulinna Sünnitusmaja (Sõle 23, Tallinn).

Erakorralist silmaravi osutab Silmakirurgiakeskus | Ida-Tallinna Keskhaigla (Ravi 18, Tallinn).

Erakorralist hambaravi osutab Tallinna hambapolikliinik (Toompuiestee 4b, Tallinn).