Regionaalhaigla operatsioonisaal

Tartu Ülikool, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum alustavad laiapõhjalist koostööd

28.09.2018

Tartu Ülikool, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum allkirjastasid 28. septembril kolmepoolse koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühiste kliiniliste teadusuuringute läbiviimine, rahvusvahelistes teaduskoostöö võrgustikes osalemine ja koostöö tulemusena uute ravi- ja diagnostikavõimaluste ning eriarstiabi teaduspõhine arendamine.

„Eesti teadusmaastiku väiksust arvestades on ühised jõupingutused meie meditsiiniteaduse arendamiseks väga vajalikud, sest nii saame ebavajalikku killustatust vältida, uuringute kvaliteeti tõsta ja efektiivsemalt olemasolevaid ressursse koordineerida,“ sõnas Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso. Peetso sõnul on senine koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga olnud tulemuslik ja värskelt sõlmitud koostööleping annab teaduskoostööle veelgi kindlama raamistiku ja aitab kaasa nii riigisisesele kui ka piiriülesele koostööle.

Ka Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur hindab sõlmitud koostöölepet väga kõrgelt. “Eesti suuruses riigis on piirkondlike haiglate ja ülikooli vaheline laiapinnaline kolmepoolne koostöö äärmiselt oluline ja tervitatav. See on valdkond, kus koordineeritult ja läbimõeldult tegutsedes on suur arengupotentsiaal ning kasusaajateks on nii meie patsiendid kui Eesti arstiteadus laiemalt,“ lisas Urmas Siigur.

Koostööd hakkab koordineerima Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK), mille juhtivpartner on Tartu Ülikool ning Tartu Ülikooli poolne vastutav täitja on professor Külli Kingo.

Keskuse tegevjuhi dr Katrin Kaarna sõnul on teadustööga tegelevatele arstidele, residentidele, doktorantidele, samuti bio-ja siirdemeditsiiniga tegelevatele teadlastele vaja pakkuda parimat võimalikku infrastruktuuri üle – eestiliseks koostööks.

Lepingus on pooled seadnud ühisteks eesmärkideks viia läbi teadusuuringuid kõigi meditsiinis kasutatavate toodete ja teenuste arendamiseks, teha vaatlusuuringuid epidemioloogiliste andmete parandamiseks, koolitada meditsiinipersonali ning tõsta kvalifikatsiooni, parandada terviseandmete kättesaadavust ja käideldavust ning osaleda aktiivselt ülemaailmsetes võrgustikes.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus.  Regionaalhaigla kasutab oma töös tõenduspõhiseid meetodeid ning haigla tegevus põhineb interdistsiplinaarsel ja heal meeskonnatööl, haigla on avatud innovatsioonile. Ravitöö kvalitatiivne tase väljendub väljapaistvates efektiivsusnäitajates ning teiste tunnustatud meditsiinikeskustega võrreldavates kvaliteediindikaatorites ja heades ravitulemustes. 

RSKTK on riikliku teekaardi objekt, mis kinnitab Eesti riigi vajadust kõrgetasemelise kliiniliste ja siirdemeditsiiniliste teadusuuringute infrastruktuuri järele. RSKTK-d finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.