Meeskond

Täna toimub Kevadtormi raames välihaigla õppus

15.05.2024

Täna toimub Paikusel välihaigla EMT-2 (Emergency medical team type 2) õppus. Õppuse käigus harjutatakse patsientide voo käsitlemist koostöös Kaitseväega.

Õppuse eesmärk testida välihaigla varustust ja isikukoosseisu, harjutada erakorralistele masskannatanutega sündmustele reageerimist. “Õppusel on rõhk koostöö testimisel, mis võimaldab meil tugevdada ühist reageerimist äärmuslikele olukordadele,” selgitas Terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets, kelle sõnul on Terviseameti ülesanne tagada kriisides vältimatu abi toimepidevus ja valmistada tervishoid ette ka riigikaitse sündmuseks. “Selliste õppuste kaudu saame parandada oma võimekust kiirelt ja tõhusalt tegutseda, tagades seeläbi elanikkonna kaitse ja ohutuse kõrgeimal tasemel,” lisas ta.

Välihaigla peaarsti dr Raido Paasma sõnul harjutatakse nii tsiviil- kui ka militaarkannatanute käsitlemist. “Kriisiolukorras lisandub paratamatult lisaks militaarkannatanutele ka tsiviilkannatanuid. Patsientide staatusest sõltumata, peame kõigile pakkuma parimat võimalikku abi,” selgitas ta ja lisas, et oluline on kiire ja tõhus reageerimine, mis põhineb kannatanute vajadustel. Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuse õendusjuht Gültšara Karajeva: “Mina olen seekord Kevadtormil Eesti Katastroofimeditsiini Rühma (EDRT) üldmooduli koosseisus – tegemist on nn tsiviilmeedikute välihaiglaga. Esimene päev ülendati mind õest infektsioonikontrolli arstiks (võimalik vaid õppustel). “Patsientideks” on nii tsivilistid kui ka kaitseväelased lahingvigastustega.”

Välihaigla õppusest võtab osa ligi 75 inimest. Õppusel osalevad tervishoiutöötajad, IT-meeskond ja logistikud. Reageeriv meditsiiniline meeskond koosneb 60 spetsialistist. Tervishoiuspetsialiste on nii erakorralise meditsiini, anestesioloogia, kirurgia, infektsioonhaiguste, peremeditsiini, füsioteraapia kui ka günekoloogia valdkonnast erinevatest haiglatest üle Eesti.

Välihaigla võimekuse arendamist koordineerib Eestis Terviseamet koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Iga-aastaselt tagab Terviseamet Põhja-Eesti Regionaalhaiglale tegevuseelarve, mille raames korraldatakse varustuse ajakohasuse, isikkoosseisu väljaõppe.

WHO tasemel klassifitseeritakse meditsiinimeeskondi viieks erinevaks tüübiks: erakorralise abi võimekusega mobiilne tüüp 1 ja fikseeritud tüüp 1 (EMT-1). Suuremamahulisemate ja keerulisemate patsientide vooga toimetulekuks on kirurgia ja intensiivravivõimekusega tüüp 2 (EMT-2) ning paljudest erialaspetsialistidest ja osakondadest koosnev tüüp 3 (EMT-3). Lisaks erinevatele tüüpidele on erialaspetsialistidest koosnevad meeskonnad.