Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostööprojekt hooldajate koolitamisel jõuab lõpusirgele

04.06.2008 Kolmapäeval, 4. juunil toimub Sokos Hotel Viru konverentsikeskuse Allegro saalis hooldajate koolitusprojekti lõpuseminar. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga algatas eelmise aasta aprillis Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Hooldaja ameti omandamine läbi koolituse, sotsiaalse nõustamise, praktika ja tööle rakendamise tervishoiusektoris - CARE projekt".

CARE projekti eesmärk oli läbi paindliku koolitusprogrammi anda tööta inimestele vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi tööks tervishoiusektoris ning pakkuda neile pärast 5-kuulise koolitusprogrammi läbimist alalist töökohta hooldajana. Lõpuseminaril antakse ülevaade projektist, jagatakse kogemusi, analüüsitakse tulemusi ning tänatakse koostööpartnereid.

CARE projekt keskendus nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele tööta inimestele, kellel oli võimalus läbida erinevaid koolitusi – kohanemiskoolitused, 3-kuuline erialakoolitus, 2-kuuline tööpraktika, tööklubid ja sotsiaalne nõustamine. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinikud Tallinnas ja Keilas pakkusid projektis osalejatele nii praktika- kui ka töökohti.

5-kuulist koolitusprogrammi alustas 33 inimest. Tänu CARE projektile on tööd leidnud juba 20 projektis osalenut, neist 12 on leidnud rakendust Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

CARE projekti rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Tööturuamet (Meede 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul").

Lisainfo:
Merike Kravets, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, projekti koordinaator, tel. 529 4897
Annemai Mägi, InterAct Projektid & Koolitus OÜ, lepinguline projektijuht, tel. 521 7915