1447_ES_AR-9-11_v01_3D4.png

Tallinn kinnitas psühhiaatriakliiniku uue hoone eskiislahenduse (täiendatud videoga)

15.04.2019

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kinnitas Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku uue hoone eskiisprojekti. Praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus on plaanitud aastaks 2023 kolida Mustamäe meditsiinilinnakusse.

Uut, ligikaudu 22 000 ruutmeetrilist korpust projekteerib rahvusvahelise hanke võitnud üks Eesti juhtivaid arhitektuuri- ja inseneribüroosid Novarc Group AS ning ehitusprojekt valmib järgmisel aastal, misjärel alustatakse ehitustöödega.

Hoone projekteeritakse täielikult mudelprojekteerimise (BIM – Building Information Modelling) tehnoloogiat ja metoodikat kasutades üheaegselt Big Room protsessijuhtimise kontseptsiooni juurutades, kus tellija ja projekteerija insenerid suhtlevad projekti kestel läbivalt ühes inforuumis.

Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo selgitas: „Näiteks psühhiaatriakliiniku eksiisprojekti esitlus kliinilise personali esindajatele toimus meil Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuse laboris ehk BIM Cave-is üheskoos kavandatavas hoones virtuaalselt tehiskeskkonnas ringi jalutades. See kogemus aitas meil avastada probleemkohti mõningate ruumide konfiguratsioonis ja saime kinnitust, et plaanitud ruumiprogramm on üldjoontes haiglale sobiv,“ ning lisas: „Kavatseme sarnaseid üritusi ehituslaboris läbi viia ka järgmiste projektistaadiumite vältel.“

Erilist rõhku soovib Regionaalhaigla panna psühhiaatriakliiniku sisearhitektuurse lahenduse kavandamisel just patsiendikeskse ja kodusema ravikeskkonna loomisele ning seeläbi ravitulemuste tõstmisele. „Kui vaadata mujal maailmas loodud tänapäevaseid psühhiaatriakliinikute palateid, teraapia- ja päevaruume, siis võib üsna palju paralleele tuua moodsates hotellides nähtuga. Meil on väga hea meel, et eelpool nimetatud eesmärki aitavad selles projektis saavutada kogenud arhitektid arhitektuuribüroost Vaarpuu & Kõll ja kogenud sisearhitektid Pille Lausmäe büroost,“ ütles Hirmo.

Lisaks psühhiaatriakliinikule kavandab Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnakusse hetkel ca 13 000 ruutmeetri suurust uut Y-ravikorpust, ca 32 000 ruutmeetri suuruse B-palatikorpuse rekonstrueerimist ning arendab koostöös Lastehaiglaga 7-korruselist parkimismaja koos helikopteri maandumisplatsiga selle katusel. Suurem osa kavandatud arenduste mahust on plaanitud haiglal kasutusele võtta aastaks 2023.

Vaata 3D pilte Mustamäe meditsiinilinnakusse kavandatud uuest psühhiaatriakliinikust.

Täiendatud: lisatud tutvustav videoklipp.