Taastusravi keskuse Sõle korpus kolib ajutiselt Hiiu korpusesse

Taastusravi keskuse Sõle korpus kolib ajutiselt Hiiule

17.06.2020

Regionaalhaigla taastusravi keskuse Sõle korpus tegutseb alates 18. juunist Hiiu korpuses aadressil Hiiu 44, Tallinn.

2020. aasta suvel algavad Sõle korpuse renoveerimistööd, mis kestavad 2021. aasta suveni. Sel ajal pakume patsientidele statsionaarset ja ambulatoorset taastusravi ning sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenust Regionaalhaigla Hiiu korpuses. Keskuse kontakttelefonid jäävad endiseks, nii patsiendid kui nende lähedased saavad infot senistel numbritel. Ootame patsiente edaspidi Sõle 16 asemel aadressil Hiiu 44, täpse asukoha ja kontaktid leiate siit.

Taastusravi keskuse Mustamäe ambulatoorne osakond jätkab oma tegevust senises asukohas J. Sütiste 19.

 

Statsionaarne taastusravi

Ravile saate registreeruda telefonil 639 0400 või kirjutades aadressil taastusravihaigla@regionaalhaigla.ee.

Oleme keskendunud neuroloogilisele, kardiaalsele, ortopeedilisele, onkoloogilisele ja jäsemete amputeerimise järgsele taastusravile, mille jooksul patsient osaleb erinevates teraapiates ja funktsionaalset seisundit täpsustavatel testidel.

Statsionaarsele taastusravile suunatakse patsiendid e-suunamiskirjaga või vastava märkega haigusloos. Taastusraviga saab alustada kohe peale üldseisundi stabiliseerumist akuutse haigestumise, vigastuse või operatsiooni järgselt, kui on tekkinud funktsionaalsed häired, nagu kõnni-, siirdumis-, liiges-, käelise funktsiooni-, kõne-, neelamis-, taju- jm häired. Sel juhul rakendatakse vastavalt patsiendi funktsioonihäirete hulgale ja raskusastmele kas intensiivset funktsioone taastavat (21 päeva) või funktsioone taastavat taastusravi (14 päeva). Kroonilise või korduva statsionaarse taastusravi vajaduse korral on võimalik patsient suunata 10-päevasele taastusravikuurile ehk funktsioone toetavale taastusravile, mille puhul patsient tasub omaosalustasu suurusega 20% voodipäeva hinnast.

Statsionaarsed taastusraviteenused Hiiu korpuses:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia
 • kõneravi ja –diagnostika
 • psühholoogi konsultatsioon, psühhoteraapia
 • kognitiivse funktsiooni ja isiksuse uuring
 • lümfiteraapia
 • aparaatne ravi (magnet-, ultraheli-, laser-, elekterravi, parafiinravi)
 • massaaž

Ambulatoorne taastusravi Hiiu korpuses

Ravile saate registreeruda telefonil 639 0420 või kirjutades aadressil taastusravi@regionaalhaigla.ee.

Ambulatoorseks taastusraviks on vajalik saatekiri pere- või eriarstilt. Taastusarsti konsultatsiooni käigus hindab arst, milliseid teenuseid patsient vajab ning suunab edasi vastavate spetsialistide juurde. Ravikindlustusega patsientide taastusraviteraapiate eest tasub Haigekassa.

Aparaatsele ravile võib suunata otse ka teise eriala arst, nt ortopeed või perearst, sel juhul taastusarsti vahevisiit ei ole vajalik. Massaažile aja broneerimiseks ei nõuta saatekirja olemasolu. Aparaatse ravi ning massaaži protseduuride eest tasub patsient ise. Hinnakiri on leitav Regionaalhaigla kodulehelt.

Ambulatoorsed taastusraviteenused Hiiu korpuses:

 • taastusarsti vastuvõtt
 • füsioteraapia
 • füsioteraapia kodus
 • tegevusteraapia
 • tegevusteraapia kodus
 • kõneravi ja –diagnostika
 • psühholoogi konsultatsioon, psühhoteraapia
 • kognitiivse funktsiooni ja isiksuse uuring
 • käeteraapia
 • lümfiteraapia
 • südame taastusraviprogramm, mille korral järgneb koormustestile kuni 10 seanssi kardiaalset treeningut
 • valukool ehk 10 psühhoteraapia rühmatundi, milles keskendutakse kroonilise valu kontrollimisele
 • aparaatne ravi (magnet-, ultraheli-, laser-, elekterravi, parafiinravi)
 • massaaž

Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon

Teenusele registreerimiseks või küsimuste korral helistage telefonil 639 0420, 639 0409 (tööpäeviti 09.00–16.00) või kirjutage merje.servet@regionaalhaigla.ee.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on toetada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja kaasatust ühiskonda. Rehabilitatsiooniteenusele suunamise taotlemiseks tuleb patsiendil esmalt pöörduda sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (Tallinnas aadressil Endla 8). Vajaliku info leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades telefonil 612 1360.

Kui oled saanud positiivse otsuse rehabilitatsiooniteenusele suunamise kohta, siis saad valida teenuseosutajaks Regionaalhaigla Taastusravi keskuse. Meie keskuses koostatakse tegevuskava ja planeeritakse edasised teenused.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kes haiguse või vigastuse tagajärjel tekkinud puude või töövõime languse tõttu vajavad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Rehabilitatsiooni käigus saab osaleda erinevatel teenustel, mille eesmärk on luua töötamiseks vajalikud eeldused, näiteks aitab kohandada töökohta või töötamise viisi, vajadusel nõustada tööandjat jms.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab ja teenusele suunab Eesti Töötukassa.

Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni sihtgruppi kuuluvad inimesed, kellel on olnud  näiteks insult, infarkt või trauma, esinevad liigese- ja/või seljaprobleemid, liikumispuue, kõnehäire, käe funktsioonihäire jms.

Meie mees­konda kuu­lu­vad spet­sia­lis­tid:

 • füsio­te­ra­peut
 • tege­vus­te­ra­peut
 • taas­tus­­arst
 • psühholoog
 • logo­peed
 • loovterapeut
 • sot­siaal­töö­taja
 • õde (toitumisnõustaja)

Vajadusel kaasame teisi spetsialiste.