Taastusravi

taastusravi.png

Taastusravi tegeleb haigusest või traumast häirunud funktsioonide taastamise ja säilitamisega, samuti aitab kohaneda puudega.

Taastusravile suunamise näidustus ei ole haigus, vaid piirangud igapäevaelu tegevustes.

Piirangud on tekkinud haigusest tingitud elundsüsteemide või struktuuride füsioloogilise funktsiooni häirumise tagajärjel ning avalduvad kas liikumis-, siirdumis-, neelamis- või kõnehäirena.

Esmalt hinnatakse taastusravis funktsioonihäireid ja nende raskusastet ning paranemise prognoose. Seejärel rakendatakse häirunud funktsioonide taastamiseks kompleksset ravi. Taastusravis on tähtis meeskonnatöö. Taastusravimeeskonda kuulub lisaks patsiendile taastusarst, psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, õendustöötajad ning vajaduse korral ka teised spetsialistid.

Taastusravi Regionaalhaiglas

Regionaalhaigla taastusravi keskuse Sõle korpus tegutseb alates 18.06.2020 Hiiu korpuses aadressil Hiiu 44, Tallinn. Taastusravi pakume peamiselt meie haigla statsionaarsete aktiivravi osakondade patsientidele.  

Ambulatoorsete patsientidega tegeleme väiksemas mahus. Ambulatoorsele taastusravile tulekuks peab patsiendil olema perearsti või eriarsti saatekiri ning patsient peab end registratuuris registreerima taastusarsti vastuvõtule. Vastuvõtul koostab taastusarst vastavalt patsiendi seisundile raviplaani järgmiste teenuste ja protseduuride hulgast: füsioteraapiateenus, tegevusteraapiateenus, logopeedi ja psühholoogi vastuvõtt, füüsikalise ravi protseduurid.

Füüsikalistest ravivõtetest kasutatakse taastusravi keskuses laserravi, magnetravi, ultraheli, impulssvoolu ja parafiinkindaid.
Haigekassa kindlustusega patsiendi taastusarsti visiidi ja taastusravikulud, v.a füüsikaliste ravivõtete kulud, tasub haigekassa. Füüsikaliste ravivõtete eest tasub patsient vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.