Sterilisatsioonitalituse hinnakiri

Pakume teenuseid järgmiste hindadega, huvi korral palun võtta ühendust sterilisatsioonitalitusega: Kontaktid

  • Aurusteriliseerimine

Steriliseerimise protsessil kasutatakse rõhu all olevat küllastunud  auru (niiske kuumus), spetsiaalse ekspositsiooniajaga ja temperatuuriga ( 121°,  134°)
Ainult kuumuskindlad tooted
T440401 Aurusteriliseerimine 13,11 eurot
T440402 Aurusteriliseerimine 24h jooksul 15,08 eurot

  • Formaliinis steriliseerimine

Steriliseerimise protsessil kasutatakse rõhu all olevat küllastunud  auru ja Formaldehüüdi vesilahust (60˚)
Sobib termolabiilsetele vahenditele
T440405 Formaliin steriliseerimine 18,76 eurot
T440405 Formaliin steriliseerimine 24h jooksul  21,57 eurot
Instrumentide paigutus laadungis on spetsiifiline ning sõltub instrumentide suurusest. Sellest oleneb ka steriliseeritavate instrumentide kogus ühes ühikus.

  • Plasmas steriliseerimine

Vesinikperoksiidi (H2O2 ) gaasplasma tehnoloogia Madalatemperatuuriline  30°- 40°
Sobib termolabiilsetele vahenditele
T440403 Plasmasteriliseerimine 65,52 eurot
T440404 Plasmasteriliseerimine 24h jooksul 75,34 eurot
Instrumentide paigutus laadungis on spetsiifiline ning sõltub instrumentide suurusest. Sellest oleneb ka steriliseeritavate instrumentide kogus ühes ühikus.
Sterilisatsiooni ühik: korv 300x300x600mm
Hinnad kehtivad ühele sterilisatsiooniühikule

  • Meditsiiniseadmete dekontamineerimine (pesemine)

T440407          Meditsiiniseadmete pesu masinaga 52,62 eurot  hind 1 tsükli kohta
Kogus instrumente, mis mahub pesemisrestile mõõduga  480x250x50mm  hind- 6,50 eurot («).
  T440408       Meditsiiniseadmete käsipesu            58,42 eurot hind 1 tsükli kohta
Kogus instrumente, mis mahub pesemisrestile mõõduga  480x250x50mm pesemise hind 29,21 eurot  («)
«Instrumentide paigutus pesemiseks mõeldud laadungis on spetsiifiline ning sõltub instrumentide suurusest. Sellest oleneb ka pestavate  instrumentide kogus ühel restil

Lisainfo:

  • Instrumentide dekontamineerimise ja steriliseerimise soovil, palume võtta ühendust  sterilisatsiooniosakonnaga (kontaktisikud) tööpäevadel  08:00- 16:00. Edasine logistika toimub kokkuleppel.  
  • Instrumentidega peab olema kaasas eeltäidetud saateleht (sterilisatsiooni saateleht).
  • Sterilisatsioonitalitusel on õigus mitte vastu võtta instrumente, mille pinnal esineb roostet ja aukkorrosiooni. Spetsiifiliste (termolabiilsete) instrumentide puhul on soovitatav eelnev konsultatsioon või saata eelnevalt instrumendi kasutusjuhend.

 

Teenuse kood                                     Teenuse nimetus                                                                                       Hind 
T440401 Aurusteriliseerimine 13,11 eurot
T440402 Aurusteriliseerimine 24h jooksul 15,08 eurot
T440403 Plasmasteriliseerimine 65,52 eurot
T440404 Plasmasteriliseerimine 24h jooksul 75,34 eurot
T440405 Formaliin steriliseerimine 18,76 eurot
T440405 Formaliin steriliseerimine 24h jooksul  21,57 eurot
T440407 Meditsiiniseadmete pesu masinaga 52,62 eurot
T440408 Meditsiiniseadmete käsipesu 58,42 eurot