Sotsiaalministri tervitus DialüüsiFoorumi avamise puhul

13.03.2009

DialüüsiFoorumi avamine 12.03.09

Austatud kolleegid, head külalised!

DialüüsiFoorumi avamine on märkimisväärne samm. See on samm, mis toob olulise teenuse patsientidele lähemale. Eluliselt oluline ravi muutub inimestele tunduvalt mugavamalt kättesaadavamaks.

Ligikaudu pool ravikindlustuse eelarvest ja rohkem kui kolmandik Eesti tervishoiu kogukuludest moodustavad kulutused eriarstiabile. On ülimalt oluline, et see osa tervishoiusüsteemist täidaks talle seatud ülesandeid maksimaalselt hästi. Ülesanne on osutada inimestele kvaliteetseid ja kättesaadavaid eriarstiabi teenuseid olemasolevate võimaluste piires ning heas koostöös tervishoiusüsteemi teiste osadega, et saavutada peamine eesmärk - meie inimeste parem tervis.

Päevaravi ja selle arendamine on uus kvaliteet tervishoius. Dialüüsiravi nõuab patsiendilt igal nädalal palju aega ja vaeva. Usun, et täna avatav DialüüsiFoorum hõlbustab paljude patsientide igapäevast elu. Samuti on keskkond patsiendi jaoks sõbralikum ja rahulikum. Mis veel väga oluline, töökeskkond on paranenud siin töötavale personalile.

Foorumist on kujunemas oluline tervisekeskus Tallinna südames, kus saada abi ja kus ise abi anda. Kuu aega tagasi sõbrapäeval avas oma uksed DoonoriFoorum. Tervis on meie kõige kallim varandus. Seda ei saa Viru keskusest osta. Aga selle eest saab hoolitseda Viru keskuse vahetus läheduses.

Teie sotsiaalminister
Hanno Pevkur