Röga mikrobioloogiline uuring

Röga mikrobioloogiline uuring (Sp – Culture)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi mikrobioloogia labor

Telefonid: 617 1078, 617 3121

 

Üldiseloomustus

Alumiste hingamisteede  infektsioonid on bronhiit ja kopsupõletik. Sagedasemad tekitajad:
 

Haigus

Sagedasemad tekitajad

Kodutekkene kopsupõletik

Streptococcus  pneumoniae, Haemophilus  influenzae, Staphylococcus  aureus, Moraxella catarrhalis

Haiglatekkene kopsupõletik

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa,  Acinetobacter  baumannii

Atüüpilised pneumooniad

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae ja Legionella pneumophila

Immuunpuudulikkusega patsientide alumiste hingamisteede infektsioonid

Pneumocystis jirovecii, Staphylococcus  aureus, Legionella  pneumophila, atüüpilised mükobakterid ja Aspergillus sp

Bronhiit

respiratoorsed viirused, mikroobid (H. influenzae ja  H. parainfluenzae,  S. pneumoniae, M. catarrhalis)

Käesoleva uuringu eesmärgiks on alumiste hingamisteede infektsioonide bakteriaalse ja seenetioloogia väljaselgitamine.

 

Näidustused

  • Alumiste hingamisteede infektsiooni diagnoosimine.

 

Referentsvahemik

Negatiivne

 

Kliiniline tõlgendus

Esmalt tehakse röga kvaliteedi hindamiseks äigepreparaat. Kui preparaadis esineb >10 lameepiteeliraku ja <10 polümorfonukleaarset leukotsüüti (PMN), siis käsitletakse materjali kui sülge ja külvi ei teostata. Kui mikroskoobi vaateväljas on näha ˂10 lameepiteeliraku ja ≥ 25 PMN, siis on tegemist alumistest  hingamisteedest  pärineva  materjaliga ning materjal aktsepteeritakse külviks.
Positiivne tulemus näitab antud mikroobi olemasolu proovimaterjalis. Negatiivne vastus ei välista infektsiooni esinemist. Osa tekitajad ei kasva tavasöötmetel (Legionella sp., Chlamydophila sp., Mycoplasma sp.).

Proovi-/uuringumaterjal

Röga

Proovianum

Steriilne suletav proovianum

Uuringumaterjali säilivusaeg, -temperatuur jt transpordi tingimused

20-25°C 2 h,

2-8°C 24 h

Segavad tegurid

Antibakteriaalse ravi foonil võetud proovimaterjal, vead  säilitamisel  ja transpordil

Teostamise sagedus

E-L 8-16

Mõõtemeetod

Preparaadi mikroskoopia. Poolkvantitatiivne külv. Tekitaja samastamine ja ravimitundlikkuse määramine

HK kood

66501, 66510. Positiivse tulemuse korral lisanduvad samastamise ja ravimtundlikkuse määramise koodid (66521/66522, 66523  ja 66530/66531)

 

Kasutatud kirjandus

  1. Mandell GL, Bennet JE, Dolih R. Principles and practice of infectious diseases, 7th ed. Churchill Livingstone, 2010; Section C.
  2. Garcia LS. Clinical Microbiology Procedures Handbook, 3rd edition. ASM Press, 2007; 3.11.

 

Natalja Metelskaja, laboriarst

31.01.2019

Laboriuuringute valdkond