Regionaalhaigla Y-korpus

Regionaalhaigla Y-korpuse projektimeeskond tutvus virtuaalse haiglakorpuse mudeliga

10.04.2019

Regionaalhaigla uue Y-korpuse planeerimisega seotud meeskond külastas Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalehituse laborit, kus projekteerijad tutvustasid kavandatava haiglakorpuse kolmemõõtmelist virtuaalset BIM (Building Information Model) mudelit. 

Juba väga varajases planeerimisfaasis kaasati Regionaalhaigla vähiravi ja neeruasendusravi osakondadest ning patoloogiakeskusest koosneva Y-korpuse planeerimisse arstide ja inseneride interdistsiplinaarne meeskond, kes BIM koopas toimunud projekteerimiskoosolekul jalutasid virtuaalselt läbi enamuse Y-korpusesse planeeritavatest ruumidest, soovijail oli võimalik proovida ka virtuaalreaalsuse prille, et tehiskeskkonda enda ümber veelgi vahetumalt kogeda.

„Sellised interaktiivsed koosolekud teevad kavandatavate ruumide tajumise tellijale palju lihtsamaks, sest ruume saab testida ning vaadelda erinevate nurkade alt. Nii on võimalik vigu avastada piisavalt vara ja projekti vajadusel enne ehitusfaasi kohendada ning seeläbi hoida tellija aega ja raha olulisel määral kokku,“ selgitas kaasaegse lahenduse eeliseid Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo. Hirmo sõnul võib koosoleku lugeda kordaläinuks, kuna selle käigus avastati nii mõnigi hoone probleemkoht. Veenduti ka selles, et üldiselt vastab hoone hästi haigla ootustele ja lähteülesandele. Ka meedikute seisukohalt on oluline juba varajases planeerimisfaasis olla kaasatud ning teha ettepanekuid ravikeskkonna patsiendikesksemaks muutmisel. "Võrreldes tavajoonistega saame väga selge ruumilise ettekujutuse planeeritavast ning lisaks on meil võimalus koos läbi arutada, mida projekti juures veelgi paremaks teha," ütles Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere.

Regionaalhaigla projekteerib täna kõik oma suurprojektid – Y- ja B-korpuse ning uue psühhiaatriakliiniku, täielikult mudelprojekteerimise BIM metoodikat ja tehnoloogiaid kasutades. Siinjuures on projekteerimisprotsessi üheks osaks kõikide projektide vahestaadiumite lõppemisel projektimeeskonnaga Tallinna Tehnikaülikooli ehituslabori külastus. 

Regionaalhaigla meditsiinilinnaku tulevikuga saab lähemalt tutvuda SIIN.