96118016_2868933789880548_729007012720934912_n_1.jpg

Regionaalhaigla tunnustas virtuaalpeol aasta õendus- ja hooldustöötajaid

13.05.2020

Rahvusvahelist õdede päeva tähistati sel aastal Regionaalhaiglas teistmoodi kui tavapäraselt. Pidulik õdede päeva tänuüritus, kus tunnustati traditsiooniliselt aasta õendus- ja hooldustöötajaid, jõudis kõigi haigla töötajateni virtuaalpeona veebiülekande vahendusel.

Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko sõnul tuli tänavune õdede päeva tähistamine kohandada riigis kehtivale eriolukorrale vastavaks. „Piirangutest tingituna kohtusime seekord virtuaalselt – otseülekanne telestuudiost võimaldas virtuaalpeoga liituda kõigil haigla töötajatel,“ selgitas Gaidajenko.

Regionaalhaigla Aasta Õeks kuulutati infektsioonikontrolli õde Sigrid Jaska-Pilv, Aasta Hooldajaks psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna hooldaja Marvis Mägi, Aasta Tulevikutäheks taastus- ja palliatiivravi kliiniku II järelravi osakonna õde Kristina Kabrina. Kokku töötab Regionaalhaiglas enam kui 2300 õendus- ja hooldustöötajat, kes moodustavad rohkem kui 50% kogu haigla personalist.

Õdede tunnustusüritusele oma videotervituse edastanud president Kersti Kaljulaid tänas oma kõnes kõiki Eesti õdesid ja hooldajaid, kes vaatamata riskile on patsientide jaoks olemas ka siis, kui ollakse nakkusohtlikud, raskes ja abivajavas seisus. „Soovin teile tulevikuks palju uusi noori kolleege, keda  enda ridades välja õpetada, aidata ja toetada – ikka selleks, et meie, patsiendid, saaksime näha teie rõõmsaid ja puhanud silmi,“ lisas proua Kaljulaid.

Aasta Õde 2020 - infektsioonikontrolli õde Sigrid Jaska-Pilv
Võib julgelt väita, et üle poole oma elust on Sigrid pühendanud õe elukutsele. Lõpetades Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli asus Sigrid tööle Regionaalhaiglasse ning on olnud haiglale lojaalne juba kakskümmend aastat. Ta alustas intensiivraviõena II intensiivravi osakonnas, kus töötas kaksteist aastat. Siis otsustas ta panna end proovile ning väljakutseks sai infektsioonikontrolli alane tegevus. Viimased kuus aastat on ta töötanud infektsioonikontrolli õena.

Sigridi tugevateks külgedeks on hea suhtlemisoskus, kiire õppimisvõime, pingetaluvus, ausus, positiivne ellusuhtumine ja kohusetundlikkus. Ta on otsekohene ja aus ning ta ei tolereeri rumalusest tingitud repliike, mida esitatakse kui fakte. Sigrid on positiivse ellusuhtumisega inimene, kes elab moto järgi - "ma ei muretse asjade pärast, mida ma muuta ei saa“. Kõik olukorrad, mida ta saab muuta ja parandada - seal on ta olemas. 

Aasta Õde 2020 nominendid olid:

  • Tatjana Märtson, erakorralise meditsiini keskuse õendusjuht
  • Oksana Bakurevitš, invasiivkardioloogia osakonna õde
  • Kristina Hotiševa, erakorralise kirurgia keskuse õendusjuht
  • Jelena Irjupina, keemiaravi keskuse päevaravi osakonna õde

Aasta Hooldaja 2020 - psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna hooldaja Marvis Mägi

Marvis Mägi töötab psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonnas alates 2004. aastast. Ta on alati soovinud areneda ja edasi õppida. Ta suhtub oma töösse entusiastlikult ja teeb seda pühendunult. Saab hakkama erinevate ülesannetega osakonnas. Oma positiivse töösse suhtumise- ja rahulikkusega on ta eeskujuks teistele, töökollektiivi innustav, aktiivne, omaalgatuslik, suhtub uutesse tööülesannetesse positiivselt. Omandab ja annab teistele edasi saadud teadmisi. On huvitatud osakonna arengust ja aitab sellele kaasa tehes erinevaid ettepanekuid töökorralduse osas. 

Marvis on kõikide tööde tegemisel täpne. Meeskonnas on teisi toetav, vastutulelik, abivalmis, empaatiline ja osavõtlik kuulaja, oskab kriitiliselt hinnata oma töö tulemusi. On võimeline leidma ja täitma lisaülesandeid. Ka ekstreemsetes situatsioonides suudab jääda rahulikuks ja tasakaalukaks. Lapsed ja noorukid hindavad teda kõrgelt, ta on alati oodatud tööle. 

Aasta Hooldaja 2020 nominendid olid:

  • Jelena Staršinova, erakorralise meditsiini osakonna abiline
  • Alla Ramazanova, II sisehaiguste osakonna hooldaja

Aasta Tulevikutäht 2020 - taastus- ja palliatiivravi kliiniku II järelravi osakonna õde Kristiina Kabrina

Kristiina Kabrina töötab alates 2017. aasta jaanuarist Regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliiniku II järelravi osakonnas ning alates veebruarist 2019 täidab lisaks ka taastus- ja palliatiivravi kliiniku toitmisravi õde-nõustaja ülesandeid. Kristina on kasvanud tubliks õeks, läbides kõik eelnevad etapid järelravi kliinikus. Oma tööd alustas Kristina hooldajana, samal ajal õenduse erialal õppides. Pärast kliinilise õenduse praktika läbimist alustas ta koheselt tööd abiõena ning nüüdseks on alanud teine aasta töötades õenda. Kristina on alati olnud väga motiveeritud ametialase arengu ja täiendkoolituste suhtes, mis kajastub tema kiires edasiliikumises ametiredelil.

Sõltumata ametikohast, on Kristina oma tööülesannete täitmisel näidanud üles suurt huvi, tähelepanelikkust ja kohusetundlikkust ning on olnud suurepärane meeskonnaliige. Kristina on inimene, kes teeb oma tööd suure südamlikkuse ning põhjalikkusega. Kristinat võib iseloomustada kui osavõtlikku kuulajat, kes suhtub patsientidesse ja kolleegidesse austavalt ja sõbralikult. Kristina on huvitatud osakonna ja kliiniku arengust ning aitab sellele kaasa, tehes erinevaid ettepanekuid töökorralduse osas ning panustades sellesse, et kõik kliiniku patsiendid oleksid vajadusel toitmisalaselt nõustatud. 

Aasta Tulevikutäht 2020 nominendid olid:

  • Dmitri Koštšejev, kiiritusravi protseduuride osakonna radioloogiatehnik
  • Angela Aasanurm, kiirabi osakonna õde

Palju õnne kõigile nominentidele ja laureaatidele!