Dr Kristo Erikson

Regionaalhaigla teeb intensiivravis innovatsiooni

31.07.2019

Regionaalhaigla astub jõudsaid samme paberivaba intensiivravi suunas. Juulis allkirjastati General Electricu elektroonilise intensiivravi (e-intensiivravi) tarkvara juurutamise projekti leping.

Intensiivravi keskuse juhataja dr Kristo Eriksoni sõnul seisneb projekti peamine väärtus ravikvaliteedi tõusus. „Nii saavad intensiivravi arstid ja õed teha kiiremaid otsused ja see on meie töös kriitilise tähtsusega,“ ütles dr Erikson. „Sisuliselt on see projekt  esimene samm lähemale tehisintellekti kasutamisele intensiivravis,“ lisas dr Erikson. Projekti käigus muudetakse tänased mahukad paberprotsessid elektrooniliseks, võimaldades paremat ülevaadet patsiendi tervislikust seisundist. Nii saavad arstid ja õed efektiivsemalt pühendada enam aega intensiivravi patsientidele. „Elektroonilised andmed annavad ka võimaluse meil end paremini võrrelda teiste Euroopa haiglatega,“ märkis dr Erikson.  E-intensiivravi andmed loovad hea baasi ka teadus-arendustööks parema raviteenuse osutamiseks ning tehisintellekti arendamiseks.

Soov muuta tänast töökorraldust intensiivravikeskuses on olnud aktuaalne juba aastaid. 2018 alustas Regionaalhaigla esimesena Eesti haiglatest e-intensiivravi tarkvara analüüsiprojektiga ning sel aastal viidi läbi hange e-intensiivravi tarkvara juurutamiseks.

"E-intensiivravi projekti juurutamine on Regionaalhaigla lähimate aastate üks võtmeprojektidest“, märkis e-haigla juht Imbi Kivi-Sild ja lisas: “Järgmise aasta sügiseks on plaanide kohaselt teostatud kõik tehnilised liidestus- ja seadistustööd ning kasutajad koolitatud uue süsteemi kasutuselevõtuks. Meie läbiviidud analüüs ja hange annavad hea võimaluse e-intensiivravi rakendamiseks ka teistes Eesti suuremates haiglates."

Projekti kaasrahastatakse EL tõukefondidest.