41._Vorgustumise_ja_koostoopartnerluse_strateegia.jpg

Regionaalhaigla laboratooriumiga liitus Läänemaa Haigla meditsiinilabor

06.10.2020

Alates 5. oktoobrist toimib Läänemaa Haiglas asuv meditsiinilabor osana Põhja-Eesti Regionaalhaigla laborist.

Igal sügisel on Regionaalhaigla võtnud teenindamiseks üle ühe oma tütarhaiglate laboritest: 2018. aastal Raplamaa Haigla, 2019. aastal Hiiumaa Haigla ja 2020. aastal Läänemaa Haigla labori, eesmärgiga hoida tütarhaiglates asuvad Regionaalhaigla laboriüksuste tulemused võrreldavad Mustamäe korpuses asuva tuumiklabori omadega.

“Meie eesmärk on tagada kõigis kolmes tütarhaiglas paindlik ja kvaliteetne laboriteenus ning tsentraliseerida harvem tehtavad ja keerukamad laboriuuringud Mustamäe korpuse laborisse,” ütles Regionaalhaigla laboratooriumi juhataja dr Marge Kütt. “Laborite liitmise kaugem eesmärk on ühtlustada laborite seadmepark, tagada ühtsed laboriuuringute referentsväärtused kõigis Regionaalhaigla gruppi kuuluvates haiglates ning seista hea selle eest, et kõigile meie arstidele ja patsientidele oleks tagatud võrdse kvaliteediga laboriteenus,” lisas dr Kütt.

Regionaalhaigla haiglavõrgu juhi Meelis Roosimägi sõnul annab uuringute suuremas mahus tegemine mastaabiefekti, millest sündiva kulude kokkuhoiu saab suunata kvaliteedi parendamisesse. “Näiteks saame suuremas koguses osta laborireaktiive ja neid otstarbekamalt kasutada,” selgitas Roosimägi, lisades: “Ühtlasi seisime hea selle eest, et ükski töökoht tütarhaiglatest ja maakondadest teenuste konsolideerimisega ei kaoks.”

Läänemaa Haiglas asuv labor pakub koheselt kättesaadavat ja kvaliteetset laboriteenust Läänemaa Haigla patsientidele, samuti teenindab kiiresti ja paindlikult nii piirkonna perearste kui ambulatoorset vastuvõttu tegevaid eriarste.